Archív

První vlk z Táborska

V Rožmberském domě bude po celou letošní návštěvnickou sezónu k vidění exponát roku, jímž je tentokrát první exemplář vlka z našeho regionu. Jedná se o perfektně provedenou vycpaninu jedince, který byl sražen 2. 12. 2021 na dálnici D3 u Řípce nedaleko Soběslavi. Díky pochopení pracovišť státní ochrany přírody se nám ho podařilo získat do muzejních sbírek a nyní ho poprvé představujeme veřejnosti.

více info

Jakub Vojta-Slukov (1847–1903) – rodák ze Zlukova ve službách Thálie

V rámci veselské zahradní slavnosti jsme v sobotu 29. 4. otevřeli výstavu věnovanou 120. výročí úmrtí kdysi slavného herce Prozatímního a Národního divadla Jakuba Vojty-Slukova, rodáka z nedalekého Zlukova a společensky angažované osobnosti 2. poloviny 19. století. Na výstavě jsou k vidění unikátní a v našem regionu dosud nevystavované fotografie a exponáty od hercovy vnučky Heleny Matouškové, z několika pražských institucí (Národního muzea, Národního divadla, Institutu umění – Divadelního ústavu a České obce sokolské), i z jižních Čech (z Prácheňského muzea v Písku, obce Zlukov, Římskokatolické farnosti ve Veselí a…

více info

Keramická CESTA ve Smrčkově domě

Soběslavskou výstavní sezónu roku 2023 jsme otevřeli vernisáží tradiční výstavy keramiky, kterou vytváří děti i dospělí v místní pobočce DDM Tábor pod vedením Jany Povondrové. Tentokrát nese název Cesta a je volně inspirována básní Karla Václava Raise Cestička k domovu. Již 17. prezentaci místních keramiků jsme zahájili v pátek 28. 4. ve Smrčkově domě, zahrála skupina Kocour & friends. Výstava je otevřena do soboty 27. 5. denně kromě pondělí.

více info

Savci Táborska v Chýnově

Výstava Savci Táborska, prezentovaná v sezónách 2021 a 2022 v soběslavském Rožmberském domě, bude ve zkrácené podobě představena v prostorách Městské knihovny v Chýnově. Oproti původní verzi, věnované všem druhům žijícím v našem regionu, bude tentokrát kladen důraz na nejatraktivnější skupiny savců – tj. na kopytníky, šelmy a netopýry. Jednotlivé druhy budou představeny na fotografích a chybět nebudou ani mapky jejich rozšíření, založené na padesátilém průzkumu savců na Táborsku.

více info

Máme otevřeno do 1. října!

Od 29. 4. do 1. 10. jsou denně kromě pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00) přístupné všechny objekty Blatského muzea, v nichž můžete navštívit krátkodobé výstavy i stálé expozice. V Rožmberském domě v Soběslavi jde o instalace Příroda Táborska (nově rozšířená o exponáty větších savců) a Soběslav – město pětilisté růže, ve Smrčkově domě v Soběslavi o národopisnou expozici Život na Blatech a Kozácku, galerii Krajina Táborska ve výtvarném umění, pamětní síň Otakar Ostrčil a Soběslav a novou expozici Soběslavský mincovní poklad….

více info