Knihovna

ON LINE katalog TRITIUS:

Digitální knihovna KRAMERIUS:

Výpůjčky: prezenčně

Otevírací doba pro badatele:
po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Kontakt:
Mgr. Monika Vlasáková (vedoucí, historické knihovní fondy) – mobil: 778 495 152
Jana Líkařová (novodobé knihovní fondy) – mobil: 778 495 15, tel.: 381 523 421

O knihovně:
Knihovna Blatského muzea je jednou ze dvou odborných knihoven Husitského muzea v Táboře. Byla založena roku 1898, tj. již v roce otevření soběslavského městského muzea. Spolu s ním prodělala poměrně složitý vývoj, jehož výsledkem je dnešní fond, který zahrnuje i část knihovny někdejšího učitelského ústavu v Soběslavi a část knihovny bývalého městského muzea ve Veselí nad Lužnicí. Roku 2012 byly do Knihovny BM převedeny staré tisky a historické rukopisy z táborské knihovny HM, čímž došlo ke kompletizaci historických knihovních fondů celé instituce.
Sigla: TAE801
Evid. č. MK ČR: 5852/2004
Základní oborové zaměření:
Novodobé knihovní fondy – regionální literatura o Táborsku (ze všech oborů), přírodní vědy (botanika, zoologie, geologie, ochrana přírody), etnografie, užité umění a řemesla, starší společenskovědní literatura, encyklopedie a českomoravská regionalistika
Historické knihovní fondy – rukopisy, prvotisky, staré tisky, knihy z 19. století a knihovna J. D. Arbeitera (v případě prvotisků, starých tisků a historických rukopisů jde o jejich kompletní fond celého Husitského muzea v Táboře)
Celkový počet svazků: cca 22 tis. svazků, cca 900 titulů periodik, z toho 34 titulů aktuálně odebíraných

Nabídka publikací knihovnám: