Soběslav – město pětilisté růže

V roce 2024 je Rožmberský dům z důvodu částečné rekonstrukce objektu uzavřen. Děkujeme za pochopení!

Tématem stálé expozice slavnostně otevřené v rámci 3. noci v Blatském muzeu dne 27. 5. 2014 je více než čtyři staletí trvající rožmberské období dějin města i zdejší „druhý život“ Rožmberků.

sobeslav-mesto-petiliste-ruze-1Soběslav - město pětilisté růže 2_m

 

Mezi exponáty dominuje unikátní gotická skříň (městská pokladnice) snesená v roce 2013 z věže při kostelu sv. Petra a Pavla a po restaurování osazená původními dekorativními prvky z muzejních sbírek. Dalšími skvosty umělecko-historicky zaměřené expozice jsou gotické i raně barokní obrazy a plastiky ze soběslavských kostelů založených rožmberskými vladaři a z kostela sv. Marka. Ten nechal postavit místní primas Zachariáš Marek Markovský až po smrti Petra Voka, přesto však s rožmberskými symboly. Markovský tak zahájil „druhý život“ Rožmberků ve městě, na němž se později podílela schwarzenbergská vrchnost (což dokládá obraz Petra Voka jako doplněk portrétů Adama Františka a Eleonory Amálie z roku 1730) i městské obyvatelstvo (Zpěvácký spolek Petr Vok založený roku 1862) a který pokračuje až do současnosti (Rožmberské slavnosti, zvon Petr Vok atd.). Historii města v době rožmberské vlády dokládají také archeologické nálezy z průzkumů prováděných v prostoru soběslavského hradu a náměstí. Tehdejší Soběslav sevřenou hradbami, vodním příkopem a Černovickým potokem zobrazuje model (170 x 170 cm), který vznikl na objednávku města a expozici obohatil během roku 2015.

sobeslav-mesto-petiliste-ruze-4DSC_0068

Expozice je umístěna ve dvou sálech 1. patra Rožmberského domu a v přilehlém prostoru nad schodištěm, které je osazeno souborem obrazů ze soběslavských dějin od malíře Josefa Šimáka vytvořeným pro Výstavu jižních Čech konanou v Soběslavi v roce 1950. Pro dětské návštěvníky je připraven pracovní list a také rožmberská růže ve formě dřevěného puzzle. Celý objekt je bezbariérový.

sobeslav-mesto-petiliste-ruze-3

Tvůrci expozice

Scénář: RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Petr Lintner a Mgr. Petr Šťovíček
Spolupráce v oboru archeologie: Doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
Architektonické řešení: RNDr. Daniel Abazid a Vít Vlasák
Restaurování exponátů: Eva Achremenková, akad. mal. Tamara Beranová, Helena Drdová, Mgr. František Janda, Ing. Alena Kajanová s kolektivem restaurátorek Státního oblastního archivu v Třeboni, Martin Kovář, Ondřej Pavlík a Alena Prajzlerová
Výroba faksimilií, kopií a figurín: PhDr. Jana Hrabětová, Zdenka Chadtová, Ing. Alena Kajanová s kolektivem restaurátorek Státního oblastního archivu v Třeboni, Alan Kvasnička a Jaromil Ledecký
Fotografie: RNDr. Daniel Abazid, Martin Frouz, Jan Kouba, Mgr. Petr Lintner, Vlastimil Slabý, Mgr. Petr Šťovíček, Luboš Tíkal a Vít Vlasák
Grafické zpracování panelů: Luboš Tíkal (Reklamní ateliér s. r. o. Soběslav)
Tisk panelů: Quo – ST, spol. s r. o. Tábor
Výroba expozičního mobiliáře: Ing. Zdeněk Bláha Vraný
Instalace: RNDr. Daniel Abazid, Martin Kovář, Jana Líkařová, Mgr. Petr Šťovíček, Vít Vlasák, Ludmila Zbytovská a RNDr. Petr Zbytovský

Poděkování

Expozice vznikla na podkladě stejnojmenné výstavy, připravené v Rožmberském roce 2011 za podpory Ministerstva kultury. Za spolupráci při vzniku expozice dále děkujeme těmto institucím: Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Tábor a Moravský zemský archiv v Brně.