Rožmberský dům Soběslav

DSC_7822 Historie tohoto domu sahá až do druhé poloviny 15. století. Dům zvaný Špulířovský koupil v 16. století Petr Vok z Rožmberka. Zakoupil také dva sousední domy, spojil je v jeden architektonický celek a vznikl tak pohodlný palác, určený k jeho četným pobytům v Soběslavi. Krátce před smrtí odkázal Petr Vok tento dům Zuzaně Vojířové, někdejší služebnici a společnici Vokovy zesnulé manželky Kateřiny z Ludanic. Od roku 1904, kdy dům zakoupilo město pro muzeum (založené již roku 1897 Musejním spolkem), slouží tento zajímavý objekt v bezprostřední blízkosti náměstí muzejním účelům.

Dnes je Rožmberský dům hlavním sídlem Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Od roku 1985 je zde umístěna stálá expozice Příroda Táborska, kterou v roce 2014 doplnila umělecko-historická expozice Soběslav – město pětilisté růže. Současně je v objektu výstavní / přednáškový sál, knihovna a přírodovědné pracoviště Blatského muzea. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem.

V roce 2024 je Rožmberský dům z důvodu částečné rekonstrukce objektu uzavřen. Děkujeme za pochopení!