Soběslavský mincovní poklad – nová stálá expozice

18. 6. 2023  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

V rámci 11. noci v Blatském muzeu, která s podtitulem „třicetiletá válka“ proběhla v sobotu 17. 6. 2023, jsme ve Smrčkově domě v Soběslavi otevřeli novou stálou expozici „Soběslavský mincovní poklad“. V ní je prezentován mincovní depot (přes tisíc kusů stříbrných mincí různých hodnot a míst původu) nalezený v Soběslavi před patnácti lety. Byl uložen nedaleko města zřejmě roku 1620 v souvislosti s událostmi na počátku třicetileté války.

Doba uložení a složení depotu (přes 400 nizozemských mincí a také mince z 24 německých států, měst, biskupství a opatrství) vede k hypotéze, že majitelem mincí byl zřejmě žoldnéř, který sem přišel z Nizozemka na pomoc českým stavům. Kromě již zmíněných mincí poklad obsahuje také platidla habsburské monarchie (z českých zemí, rakouských zemí a Horního Alsaska), Švýcarska, Polsko-litevské unie a dvě cenné mince z Itálie (z Milánska a savojského města Saluzzo).

Současně expozice návštěvníky seznamuje se Soběslaví v době třicetileté války, kdy město patřilo Švamberkům, a navazuje tak na expozici „Soběslav – město pětilisté růže“ umístěnou v Rožmberském domě. V sále je k vidění i dobová scéna z místního hostince, v níž u stolu sedí dva vojáci představující mušketýra (pěšího vojáka) a arkebuzíře (lehkého jízdního vojáka). Jsou oblečení podle módy kolem roku 1620 a okolo sebe mají své zbraně (mušketu s furketou, karabinu, jezdeckou pistoli a meč). Jedná se o precizně a za použití dobových technologických postupů vytvořené repliky tehdejších zbraní. Původním exponátem je pak (kromě již zmíněných mincí) jezdecká přilba (tzv. pappenheimka), jediný vojenský originál z třicetileté války ve sbírkách Blatského muzea.

Děti a hravé dospělé v expozici čeká možnost ražby vlastní mince z pokladu. Po zakoupení mincovního střížku (á 5 Kč) si tak všichni mohou domů odnést vlastnoručně vyražený český malý groš.