O muzeu

Husitské muzeum v Táboře:

Prohlášení o přístupnosti:

  • Tento WEB je zpracován dle metodiky  »Easy to read« (Ministerstvo vnitra, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Praha, 2019).
  • Informace v této webové prezentaci jsou přístupné dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.