Život ve městě

Většina Weisova domu patří kulturněhistorické expozici, která prostřednictvím exponátů a fotografií Veselí nad Lužnicí v osmi místnostech objektu přibližuje rozličné aspekty městského života v uplynulých staletích, s důrazem na 19. století a první polovinu století dvacátého.

 

 

 

 

 

 

Návštěvníky zveme do měšťanského salonu, do kostela i do školy, ukazujeme atributy radničního a cechovního sálu, představujeme tehdejší obchody, hostince i dění na náměstích a v ulicích, nezapomínáme ani na možnosti trávení volného času městských obyvatel.

 

 

 

 

 

 

Mnoho rysů je společných pro jakékoli město či městečko v regionu, ty proto dokumentujeme sbírkovými předměty pocházejícími z celého Táborska. K nejvzácnějším exponátům patří gotické sakrální obrazy a plastiky, kolekce starožitných hodin, cechovní pokladnice, historická jízdní kola anebo lovecké zbraně.

 

 

 

 

 

 

Běžný život veselských obyvatel dokreslují například předměty z někdejšího obchodu rodiny Jindových. Stejně tak fotogalerie umístěné ve všech sálech ukazují situaci přímo ve Veselí nad Lužnicí – proměny města od konce 19. století i jeho obyvatele. Interaktivní obrazovky současně s nimi nabízejí také tematické hry určené především dětským návštěvníkům. Samostatná prezentace na velkoplošné obrazovce seznamuje s významnými osobnostmi Veselí nad Lužnicí.

 

 

 

 

 

 

Symbolickým zakončením expozice je téma „Na poslední cestě” umístěné v nově postaveném pavilonu v zahradě. Společně s expozicí „Život na Blatech a Kozácku” v soběslavském Smrčkově domě, věnovanou převážně venkovu a jeho tradicím, tak v Blatském muzeu nabízíme komplexní pohled na to, jak žili naši předkové.

 

 

 

 

 

 

 

Tvůrci expozice

Námět: RNDr. Daniel Abazid
Scénář, texty a výběr exponátů a fotografií: RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Monika Vlasáková
Spolupráce: Václav Jelínek, Mgr. Petr Šťovíček a Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Spolupráce při výběru exponátů z táborských muzejních sbírek: Božena Pražáková, Mgr. Jitka Vandrovcová a Mgr. Lenka Vandrovcová
Exponáty: sbírkové a knihovní fondy muzea, manželé Eva a Ivan Jindovi, Božena Pražáková
Konzervování a restaurování exponátů: ak. mal. Tamara Beranová (plastiky), Štěpánka Dejmalová (církevní textilie), Ing. Ivo Exnar a kol. (pohřební vůz), Mgr. Iveta Friebelová, DiS. (monstrance), ak. mal. Lenka Helfertová (malby na cechovních korouhvích), Mgr. František Janda (kovové předměty), Pavel Kappler (hodiny), Jan Klimeš (papírové předměty), Martin Kovář (nábytek, cechovní truhly a zbraně), Petr Kozák (kovové předměty), Martin Mikula (kovové kříže a cechovní džbán), Jakub Nuhlíček, DiS. (kovové předměty, cechovní korbel a obrazové rámy), MgA. Ján Patsch a MgA. Anna Patschová (Atelier delľ Arte s. r. o.; cechovní svícny, vývěsní a pohřební štíty), Iva Petrová (obrazy), Kateřina Pittlová (rychtářská práva, cechovní korouhve a oděvy), ak. mal. Petr Prokopec (Jensovsky, s. r. o.; obrazy), Aleš Slavík (obrazy), Mgr. BcA. Radomír Slovik (staré tisky), Aleš Stropek (kovový kříž), Robert Štěrba (Robert Štěrba, s. r. o.;  jízdní kola) a Václav Veřtát (nábytek, křtitelnice a zmrzlinářský vozík)
Zajištění a výroba otisků pečetidel: Mgr. Kateřina Lemberková a Petr Tíkal, DiS. (Státní okresní archiv Tábor)
Instalace exponátů: RNDr. Daniel Abazid, Jana Líkařová, Vít Vlasák a Mgr. Monika Vlasáková
Spolupráce při instalaci: Petr Albrecht, Lenka Jelínková, Martin Kovář, Martin Mikula, Karel Mráz, Jakub Nuhlíček, DiS., Jiří Pražák a Mgr. Petr Šťovíček
Historické fotografie: sbírkové fondy muzea, archiv spolku Přátelé historie Veselí nad Lužnicí, soukromé archivy Jiřího Fechtnera, Václava Jelínka a Ivana Jindy
Současné fotografie: RNDr. Daniel Abazid, Václav Jelínek, Zdeněk Prchlík, Mgr. Monika Vlasáková, Zdeněk Zelenka a Státní okresní archiv Tábor
Nahrávky polyfonu: Vít Vlasák
Video Veselí n. L.: Matouš Nývlt (Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor)
Film Zapomenutý kout světa – Blata: scénář a režie Karel Špalek, výroba www.studioblok.cz
Hry: RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Kateřina Nimrichtrová a Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Architektonické řešení: RNDr. Daniel Abazid, Vít Vlasák a Mgr. Monika Vlasáková
Výroba mobiliáře: Muzea Servis, s. r. o.
Výroba panelů: RUDI, a. s.
Grafické zpracování: Gustav Fifka (Viva Design, s. r. o.)
Tiskové práce: Propagace MASTR, s. r. o.
Audiovizuální technika: AQ s. r. o.
Audiovizuální obsah: st.dio s. r. o. ve spolupráci s Adamem Sýkorou

Poděkování

Rekonstrukce objektu a tvorba expozic proběhla v rámci projektu Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře, který byl spolufinancován Evropskou unií. Za spolufinancování děkujeme Ministerstvu kultury, které je zřizovatelem muzea.