Život ve městě

Dne 23. 6. 2022 jsme slavnostně otevřeli Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí s novými stálými expozicemi. Tou hlavní je kulturně historická expozice Život ve městě, která prostřednictvím exponátů z muzejních sbírek a historických fotografií Veselí n. L. představuje různé aspekty městského života charakterizované názvy jednotlivých sálů: Doma, V kostele, Ve škole, Na radnici a v cechovním sále, V obchodě a v hostinci, Na náměstí a na ulici, Ve volném čase. Nově zahradní postavený pavilon pak od 29. 4. 2023 hostí funerální část expozice s názvem Na poslední cestě.

K nejvzácnějším exponátům patří sakrální gotické obrazy a plastiky, kolekce starožitných hodin, cechovní pokladnice, historická jízdní kola, pohřební kočár anebo lovecké zbraně. Většina vystavených sbírkových předmětů prošla náročným restaurováním a jejich instalaci v novém výstavním mobiliáři doplňují interaktivní obrazovky s fotogaleriemi a také s tematickými hrami pro dětské návštěvníky.

Drobná expozice Karel Weis a Blata v muzejní hale přibližuje životní osudy a dílo hudebníka, hudebního skladatele a zachránce jihočeské lidové písně Karla Weise, jehož jméno dům nese. Všechny příznivce železnice zveme také na velké modelové kolejiště železničního uzlu Veselí n. L. a pamětihodností Táborska, které je doplněno o informace z železniční historie regionu.