Karel Weis a Blata

Drobná expozice v muzejní hale popisuje životní osudy a dílo hudebníka, hudebního skladatele a sběratele jihočeských lidových písní, jehož jméno dům nese. Nesmrtelnost Karlu Weisovi  (1862–1944) přineslo hlavně monumentální patnáctisvazkové dílo „Český jih a Šumava v písni”, které je jedinečné i v celoevropském měřítku. Kromě fotografií, plakátů, diplomů a ukázek z Weisova díla je součástí prezentace také mistrův klavír, dodnes občasně využívaný při hudebních akcích. Další dokumenty si návštěvníci mohou prohlédnout na velkoplošné dotykové obrazovce v blízkém sále, kde se mohou zároveň zaposlouchat do vybraných Weisových skladeb i jím sebraných lidových písní, z nichž tou nejznámější je bezesporu „Kdyby tady byla taková panenka”, pocházející ze Zlukova u Veselí nad Lužnicí.

 

Tvůrci expozice

Námět: RNDr. Daniel Abazid
Scénář, texty a výběr fotografií a exponátů: Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Monika Vlasáková
Exponáty: sbírkové a knihovní fondy muzea
Konzervování a restaurování exponátů: Jakub Nuhlíček, DiS. (obrazové rámy), Aleš Slavík (busta), Jiří Svoboda a Václav Veřtát (klavír)
Instalace exponátů: RNDr. Daniel Abazid, Jana Líkařová a Mgr. Monika Vlasáková
Historické fotografie: sbírkové fondy muzea a archiv Lubomíra Tyllnera
Hudební ukázky: archiv Doc. PhDr. Lubomíra Tyllnera, CSc., Český rozhlas a Supraphon a. s.
Úprava hudebních ukázek: Jiří Valter
Výroba mobiliáře: Muzea Servis, s. r. o.
Výroba panelů: Martin Pufr
Grafické zpracování: Gustav Fifka (Viva Design, s. r. o.)
Tiskové práce: Propagace MASTR, s. r. o.
Audiovizuální technika: AQ s. r. o.
Audiovizuální obsah: st.dio s. r. o.

      

Poděkování

Rekonstrukce objektu a tvorba expozic proběhla v rámci projektu Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře, který byl spolufinancován Evropskou unií. Za spolufinancování děkujeme Ministerstvu kultury, které je zřizovatelem muzea.