Weisův dům Veselí nad Lužnicí

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Weisův dům pochází z přelomu 16. a 17. století. Tuto zajímavou budovu si nechal postavit v pozdně renesančním slohu veselský primátor Martin Lomnický ze Šebínů. Martinovi Lomnickému, přes jeho účast ve stavovském odboji 1618 -1620, nebyl jeho majetek zkonfiskován, a tak ho roku 1638 získává jeho vnučka Prudencie Eufenie Weisová. V průběhu 17., 18. a 19. století dům poměrně často měnil majitele. Posledními soukromými majiteli tohoto domu se stali roku 1868 Josef a Antonie Liborovi. O dvanáct let později, roku 1880 získává objekt Občanská záložna ve Veselí. Bankovním účelům sloužil dům až do roku 1950, kdy do něho bylo umístěno městské muzeum, nesoucí jméno hudebního skladatele a sběratele lidových písní Karla Weise.

Rekonstrukce Weisova domu provedená v letech 2020-2021 byla financována z programu IROP financovaného Evropskou uní a z prostředků Ministerstvo kultury. Od roku 2022 jsou v objektu otevřeny stálé expozice Život ve městě, Karel Weis a Blata a Modelové kolejiště železničního uzlu Veselí n. L. a pamětihodností Táborska, k nimž v roce 2023 přibude funerální část první z uvedených expozic nazvaná Na poslední cestě a umístěná v novém proskleném pavilonu v zahradě objektu. Ve Weisově domě je též pracoviště historika Blatského muzea. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahovou plošinou a WC pro vozíčkáře.