Život na Blatech a Kozácku

DSC_0273 vDSC_0275

 

 

 

 

 

 

Nová etnografická expozice byla slavnostně otevřena 23. 6. 2017 v rámci 6. noci v Blatském muzeu, za účasti  náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D. Jak napovídá už název expozice, je věnována tradičnímu životu v oblasti Soběslavsko-veselských Blat a severněji položeného Kozácka. Je instalována v 10 sálech rekonstruovaného Smrčkova domu a jde tak o nejrozsáhlejší ucelenou etnografickou expozici v jižních Čechách. V prestižní celostátní soutěži Gloria musaealis byla oceněna 2. místem v kategorii muzejních expozic a výstav otevřených v roce 2017.

DSC_0099 v DSC_0115 v

 

 

 

 

 

 

Přijďte pohlédnout na krojované Blaťačky na venkovské návsi i do světnice blatského statku z 19. století! Podrobně poznáte blatské i kozácké lidové kroje, všechny jejich součásti i další projevy lidového umění, jakož i lidovou architekturu, tradiční zemědělské činnosti a řemesla. Samozřejmě nemůže chybět zmínka o těžbě rašeliny. Důraz je kladen na autentické exponáty vybrané z bohatých muzejních sbírek.

DSC_0340 vDSC_0105 v

 

 

 

 

 

Expozice představuje také současnou tvorbu jihočeských držitelů titulu Nositel tradice lidových řemesel. Jejich výrobky si současně můžete zakoupit v muzejním obchodě.

DSC_0104 vDSC_0111

 

 

 

 

 

Součástí expozice je videoprojekce původního muzejního filmu Rok na Blatech, který slovem, obrazem i hudbou představuje zdejší zvykoslovný rok. Dokument Národního ústavu lidové kultury přibližuje lidové tance Blat i Kozácka, dětským návštěvníkům je určen soubor animovaných příběhů o lidových zvycích z večerníčkovského cyklu Chaloupka na vršku, za jejichž poskytnutí vděčíme České televizi. Na děti čekají také manuální herní prvky v jednotlivých sálech a především ojedinělá tematická herna, v níž se mohou zábavnou formou seznámit s lidovou kulturou anebo si třeba jen tak poležet na peci.

DSC_0339DSC_0338

 

 

 

 

 

 

Tvůrci expozice

Námět, supervize a spolupráce na textech: RNDr. Daniel Abazid
Scénář, texty a výběr exponátů: Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D. a PhDr. Jiřina Langhammerová
Překlad textů do anglického jazyka: Mgr. Eva Vybíralová
Historické fotografie: Miroslav a Věra Chalupníčkovi a další autoři
Aktuální fotografie: Petr Mareš a další autoři
Architektonické řešení: RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D., Gustav Fifka, Mgr. Anna Sejková a Vít Vlasák
Grafické zpracování: Viva Design, s. r. o. – Gustav Fifka a Mgr. Anna Sejková
Tiskové práce: Propagace MASTR, s. r. o.
Výroba velkoplošných fotografií: Václav Mládek
Výroba panelů: Marek Klíma
Výroba expozičního mobiliáře: Bláha ús, s. r. o. – Ing. Zdeněk Bláha
Výroba figurín: Jaroslav Petýrek
Výroba modelu pece a sporáku: Ing. Petr Volf, spolupráce Martin Mikula
Restaurování nábytku a vybraných dřevěných předmětů: Martin Kovář
Restaurování textilií: Ing. Alena Samohýlová a PhDr. Marie Štěpánková
Instalace exponátů: Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D., PhDr. Jiřina Langhammerová, Lenka Jelínková, Martin Kovář a Zuzana Němcová
Expoziční osvětlení: Etna, s. r. o.
Dokumentární film Rok na Blatech: scénář PhDr. Miloš Drda, CSc., režie Vladimír Ječmínek, výroba Media Works, s. r. o., 2007
Dokumentární film Lidové tance Blat a Kozácka (Táborska): scénář Hannah Laudová, výroba Ústav lidové kultury Strážnice, 1996
Seriál pohádkových příběhů Chaloupka na vršku: scénář a režie Šárka Váchová, výroba Česká televize, 2009
Návrh a realizace dětské herny a herních prvků: Kamil Beneš, Andrea Koblasová, Rostislav Kaňa a Barbora Pokorná

Poděkování

Rekonstrukci objektu a mobiliář expozice financovalo Ministerstvo kultury. Dokončení expozice proběhlo v rámci projektu IROP Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře, který je spolufinancován Evropskou unií. Licenci k promítání seriálu Chaloupka na vršku poskytla Česká televize, výtah z dokumentu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska II. Jižní Čechy vznikl díky pochopení Národního ústavu lidové kultury.

Reportáž České televize z národopisné expozice najdete zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2201701-z-navsi-za-pec-blatske-muzeum-otevrelo-etnografickou-expozici