Soběslavský mincovní poklad

V rámci 11. noci v Blatském muzeu, která s podtitulem „třicetiletá válka“ proběhla v sobotu 17. 6. 2023, jsme ve Smrčkově domě v Soběslavi otevřeli novou stálou expozici „Soběslavský mincovní poklad“. V ní je prezentován mincovní depot (přes tisíc kusů stříbrných mincí různých hodnot a míst původu) nalezený v Soběslavi před patnácti lety. Byl uložen nedaleko města zřejmě roku 1620 v souvislosti s událostmi na počátku třicetileté války. Doba uložení a složení depotu (přes 400 nizozemských mincí a také mince z 24 německých států, měst, biskupství a opatrství) vede k hypotéze, že majitelem mincí byl zřejmě žoldnéř, který sem přišel z Nizozemka na pomoc českým stavům. Kromě již zmíněných mincí poklad obsahuje také platidla habsburské monarchie (z českých zemí, rakouských zemí a Horního Alsaska), Švýcarska, Polsko-litevské unie a dvě cenné mince z Itálie (z Milánska a savojského města Saluzzo).

Současně expozice návštěvníky seznamuje se Soběslaví v době třicetileté války, kdy město patřilo Švamberkům, a navazuje tak na expozici „Soběslav – město pětilisté růže“ umístěnou v Rožmberském domě. V sále je k vidění i dobová scéna z místního hostince, v níž u stolu sedí dva vojáci představující mušketýra (pěšího vojáka) a arkebuzíře (lehkého jízdního vojáka). Jsou oblečení podle módy kolem roku 1620 a okolo sebe mají své zbraně (mušketu s furketou, karabinu, jezdeckou pistoli a meč). Jedná se o precizně a za použití dobových technologických postupů vytvořené repliky tehdejších zbraní. Původním exponátem je pak (kromě již zmíněných mincí) jezdecká přilba (tzv. pappenheimka), jediný vojenský originál z třicetileté války ve sbírkách Blatského muzea.

Děti a hravé dospělé v expozici čeká možnost ražby vlastní mince z pokladu. Po zakoupení mincovního střížku (á 5 Kč) si tak všichni mohou domů odnést vlastnoručně vyražený český malý groš.

Tvůrci expozice

Námět, scénář a texty: RNDr. Daniel Abazid
Spolupráce na scénáři a textech: Mgr. Monika Vlasáková, Mgr. Miroslav Bažant, Mgr. František Janda a Mgr. Petr Šťovíček
Konzervace mincí: Mgr. František Janda
Numizmatická analýza: Dalibor Zásměta
Výroba replik oděvů: Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.
Výroba replik zbraní a raznice mincí: Jindřich Figura
Patinace replik zbraní a mobiliáře: Martin Kovář
Překlad textů do anglického jazyka: Natalie Czaban, M.A.
Grafické práce: Viva Design, s. r. o. – Gustav Fifka a Michal Linhart
Spolupráce při zpracování mapy: Petr Abazid
Tiskové práce: Propagace MASTR, s. r. o.
Výmalba: Barbora Pokorná
Výroba vitrín: Bláha ús, s. r. o. – Ing. Zdeněk Bláha
Expoziční osvětlení: Etna, s. r. o.
Instalace: RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Miroslav Bažant, Mgr. František Janda, Martin Kovář, Jana Líkařová, Mgr. Petr Šťovíček, Vít Vlasák a Mgr. Monika Vlasáková

Poděkování

Expozice vznikla v rámci projektu IROP „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře“, který je spolufinancován Evropskou unií. Expoziční mobiliář financovalo Ministerstvo kultury.