Za historií pěšky i na kole

20. 4. 2017  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

V květnu Vás zveme i na dvě vlastivědné exkurze, které jsme připravili společně s našimi veselskými partnery. Se spolkem Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí pořádáme v sobotu 6. 5. cyklovýlet Za drobnými památkami Jemčinského polesí. Trasa je naplánována z Veselí n. L. na Jemčinu a zpět do Veselí. Během cesty uvidíme Lannův kříž, Hubertovu kapličku, desku lesmistra Wachtela, sochy u Jemčiny a jiné drobné památky. Trasa je cyklisticky nenáročná a dá se podle potřeby krátit, takže je vhodná i pro děti a seniory. Informace o trase a potřebném vybavení získáte na telefonním čísle 734 232 159. Sraz před Weisovým domem je v 9:00.

Se stejným spolkem a Městskou knihovnou ve Veselí nad Lužnicí Vás pořádáme v sobotu 13. 5. komentovanou procházku po stopách jedné z nejznámějších knih o Mezimostí nad Nežárkou Hoši z ratejny. Dějištěm Dvořákova vyprávění jsou městečka Veselí a Mezimostí na soutoku Lužnice a Nežárky, obklopené typickou jihočeskou rybničnatou krajinou. Děj spadá do doby těsně před první světovou válkou. Autor si všímá hlavně života dětí podruhů, chalupníků a drobných živnostníků, které se scházely v bývalé panské ratejně. Bída a hlad vedly často tyto děti k uličnictví a drobným přestupkům. V městečku vzniká rozruch a napětí mezi třídou bohatých sedláků – pánů obce a chudinou, která se počíná na popud prvních průkopníků socialistického hnutí domáhat svých práv a účasti na správě obce. Během naší výpravy se pokusíme odhalit některá tajemství Malého náměstí a přilehlého okolí. Dozvíte se, co to byla ratejna, jak vypadal život v Mezimostí před první světovou válkou a kde všude se reálně odehrával děj této knihy. Sraz je před kaplí sv. Floriána na Malém náměstí v Mezimostí v 9:00.