Výstavní sezóna 2020 v Rožmberském domě v Soběslavi

18. 2. 2020  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

ROŽMBERSKÝ DŮM SOBĚSLAV (Petra Voka 152)
expozice a výstavy otevřeny denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
bezbariérový vstup do všech expozičních a výstavních sálů

Přehled stálých expozic a výstav:

stálá expozice Příroda Táborska
rozsáhlá přírodovědná expozice seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu (včetně známého rašeliniště Borkovická blata), s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska
út 2. 6. – st 30. 9.

stálá expozice Soběslav – město pětilisté růže
umělecko-historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší „druhý život“ – mj. unikátní gotická skříň, umělecké skvosty ze soběslavských kostelů, archeologické nálezy a model města v době posledních Rožmberků
út 2. 6. – st 30. 9.

výstava Josef Záruba (*1955)
výstava obrazů soběslavského výtvarníka, pořádaná u příležitosti jeho životního jubilea
út 2. 6. – ne 2. 8.
prohlídky výstavy s autorem út 9. 6. 16:00, út 16. 6. 14:00, út 23. 6. 16:00
(prohlídky proběhnou ve skupinkách 4–7 osob a zájem o účast je třeba předem zamluvit telefonicky na čísle 381 523 421 anebo osobně na pokladně Rožmberského domu)

výstava Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona
výstava věnovaná podniku Jitona Soběslav, který se závody po celých jižních a západních Čechách patřil v době socialismu k předním československým výrobcům nábytku, a především designu jeho výrobků z 50. – 80. let 20. století s důrazem na slavné obývací stěny a sedací nábytek
(pořádá BM ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu a Alšovou jihočeskou galerií)
so 8. 8. – st 30. 9., vernisáž pá 7. 8. 17:00

výstava keramiky Rok na vsi
16. výstava tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor vedených Janou Povondrovou, tentokrát na téma vesnice, zemědělství a lidových tradic
(pořádá BM ve spolupráci s DDM Tábor, pobočkou Soběslav)
výstava přesunuta na květen 2021