Výstavní sezóna 2019 v Rožmberském domě v Soběslavi

26. 4. 2019  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

ROŽMBERSKÝ DŮM SOBĚSLAV (Petra Voka 152)
expozice a výstavy otevřeny denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
bezbariérový vstup do všech expozičních a výstavních sálů

Přehled stálých expozic a výstav:

stálá expozice Příroda Táborska
rozsáhlá přírodovědná expozice seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu (včetně známého rašeliniště Borkovická blata), s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska
so 27. 4. – ne 29. 9.

stálá expozice Soběslav – město pětilisté růže
umělecko-historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší „druhý život“ – mj. unikátní gotická skříň, umělecké skvosty ze soběslavských kostelů, archeologické nálezy a model města v době posledních Rožmberků
so 27. 4. – ne 29. 9.

výstava keramiky Ejhle člověk!
15. výstava tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor vedených Janou Povondrovou, tentokrát na téma zamyšlení nad druhem, který se nazývá pán tvorstva
(pořádá BM ve spolupráci s DDM Tábor, pobočkou Soběslav)
so 27. 4. – so 8. 6., vernisáž pá 26. 4. 18:00

8. noc v Blatském muzeu – „houbařská“
prohlídka expozic Rožmberského domu, vernisáž výstavy Houby na hrázích jihočeských rybníků, tematický program pro děti, divadelní představení Medvěd na houbách, prezentace exponátu roku a hudební vystoupení skupiny Kocouři
pá 14. 6. 16:00 – 22:00

výstava Houby na hrázích jihočeských rybníků
výstava věnovaná fenoménu, který pro druhovou rozmanitost hub představují rybniční hráze (s důrazem na národní přírodní památku Luční u Sezimova Ústí, která se v roce 1988 stala prvním mykologickým chráněným územím v tehdejším Československu) – výsledky mykologických výzkumů, fotografie, unikátní exponáty hub sušené metodou lyofilizace, modely hub a ukázky čerstvých hub
(pořádá BM ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích)
so 15. 6. – ne 29. 9., vernisáž pá 14. 6. 17:00 (v rámci 8. noci v BM)
pravidelná houbařská poradna

exponát roku: Soběslavské dudy „moldánky“
představení jednoho ze dvou exemplářů čtyřhlasých dud ze 17. století dochovaných na našem území, který patří k nejcennějším sbírkovým předmětům Blatského muzea
so 15. 6. – ne 29. 9.

výstava Soběslav 1989
výstava fotografií a dobových artefaktů k 30. výročí sametové revoluce
pozor, změna termínu: so 2. 11. – ne 24. 11., vernisáž pá 1. 11. 17:00