Staré i nové zvěsti: Kapitoly z dějin školství na jihu Čech před rokem 1918

24. 3. 2023  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

11. ročník historicko-vlastivědného cyklu „Staré i nové zvěsti“ zakončíme ve středu 12. 4. v 17 hodin v Rožmberském domě přednáškou Doc. PhDr. Miroslava Novotného, CSc. z Ústavu archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Prozradí nám, že ačkoli škola a vzdělání dnes tvoří důležitou součást života každého z nás, nebylo tomu tak vždy. Počátky novodobého školství a odstranění negramotnosti jsou úzce spjaty až se vznikem moderní společnosti. Na jihu Čech byla od konce 18. do počátku 20. století vybudována síť primárního i sekundárního školství, jemuž vévodilo několik významných vzdělanostních středisek – České Budějovice, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec a také Soběslav, na něž se zaměří hlavní pozornost přednášky.

Na snímku Český učitelský ústav v Soběslavi