Říjen 2017 v Blatském muzeu

3. 10. 2017  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
V mimosezónním období Blatské muzeum již poněkolikáté nabízí možnost účastnit se kurzu textilních řemesel. Kurz paličkování pro začátečníky i pokročilé bude od 3. 10. do 30. 1. probíhat opět každé úterý od 17:30 hodin v soběslavském Rožmberském domě. Vedoucím kurzu bude lektorka textilních uměleckých řemesel Lenka Jelínková. Kurzovné za 15 lekcí činí 500 Kč a je splatné přímo na místě.

ZA VODNÍMI DÍLY VESELÍ N. L. A MEZIMOSTÍ
Se spolkem Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí pořádáme v sobotu 14. 10. komentovanou procházku za vodními díly Veselí nad Lužnicí a Mezimostí. Regulace vodních děl probíhala v našem okolí nepřetržitě od 12. století a byla završena ve druhé polovině 20. století. Během prohlídky si prohlédneme i letecké snímky veselských vodotečí a staré „vodní mapy“, popovídáme si o dějinách místních vodovodů a vodáren a dozvíte se také řadu zajímavostí (např. za jaké částky se v minulosti vykupovaly pozemky na stavbu vodních děl anebo jaká trestná činnost byla spojená s regulací řek). Sraz s průvodci, jimiž jsou tradičně Václav Jelínek a Mgr. Petr Šťovíček, bude v 9 hodin před Weisovým domem.

„OD TÁBORA…“ AŽ DO ANTARKTIDY A NA KONCE SVĚTA
Cestopisný přednáškový cyklus „Od Tábora až na konec světa“ v říjnu vstupuje do svého 19. ročníku. V jeho rámci jsme naplánovali 7 přednášek a máme se opravdu na co těšit. A nejen proto, že vystřídáme snad všechny dopravní prostředky. S Miloslavem Martanem, majitelem CK Ocean z Prachatic, se během dvou večerů podíváme do národních parků USA, z nichž ten vůbec nejslavnější a navíc první na světě (Yellowstone National Park) byl vyhlášen už před 145 lety. S říčanským cestovatelem Danielem Urbanem se vydáme historickou „škodovkou“ 100 do Ruska, střední Asie, Íránu a Turecka. Na jaře pak projedeme Nový Zéland na kole (s Tomášem Kohoutem) a Etiopii na motorce (s Lenkou Růžičkovou).
První (a pak ještě únorový) večer však bude netradičně patřit mořeplavbě a přednášce Antarktida – z konce světa na konec světa. Začínáme výjimečně v pondělí 16. 10. v 17 hodin v Rožmberském domě. Brněnský cestovatel Ing. Jaromír Novák nás vezme na dobrodružnou plavbu historickou trojstěžňovou plachetnicí z Ohňové země přes Drakeův průliv do Antarktidy a dále až do Kapského Města. Během říjnového vyprávění navštívíme kromě antarktické pevniny také souostroví Jižní Shetlandy a ostrovy ve Weddellově moři, kde sídlí i česká antarktická základna. Budeme zápasit s otevřeným mořem, proplouvat mezi ledovými krami, ale také pozorovat kolonie tučňáků a lachtanů.

DVĚ OSOBNOSTI VE „STARÝCH I NOVÝCH ZVĚSTECH“:
ŠVEJK – MÝTY A SKUTEČNOST

V říjnu zahajujeme i 8. ročník našeho historicko-vlastivědného přednáškového cyklu „Staré i nové zvěsti“, a to hned v obou našich městech. V pátek 20. 10. v 17 hodin vás srdečně zveme do Weisova domu ve Veselí n. L. na přednášku věnovanou literární postavě Josefa Švejka. Spisovatel Jaroslav Hašek použil ve svém románu o Švejkovi jména skutečně existujících osob, s nimiž se během svého života setkal. Jejich vlastnosti a charakter ale často značně pozměnil. Jaké byly skutečné osudy nadporučíka Lukáše, hejtmana Ságnera, účetního šikovatele Vaňka a dalších? A jaký vztah měl jeden z předobrazů dobrého vojáka Švejka k Veselí nad Lužnicí? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět historik a publicista Jan Ciglbauer ze spolku Jednadevadesátníci, připomínajícího vojenskou tradici českobudějovického C. a K. pěšího pluku č. 91.

DOKTORKA Z DOMU TRUBAČŮ
V soběslavském Rožmberském domě začínáme ve středu 25. 10. v 17 hodin vzpomínkou na významnou osobnost nejen jižních Čech. Před rokem totiž uplynulo 120 let od narození jedné z nejpozoruhodnějších českých žen 20. století – Vlasty Kálalové, provdané di Lotti. Pocházela z Bernartic, vystudovala medicínu a měla mimořádné nadání pro jazyky. Těch evropských zvládla poměrně hodně a přidala k nim i některé orientální. Důvod byl ten, že se na počátku dvacátých let rozhodla na vlastní pěst odjet do Turecka a nedlouho poté do Iráku, kde v Bagdádu provozovala nejprve soukromou lékařskou praxi a poté založila nemocnici. Tam se také vdala a povila dvě děti. Po několika letech se vrátila zpět do Československa a pobývala s rodinou střídavě v Praze a rodných Bernarticích. Poslední den války, 8. května 1945, ji potkala hrozná tragédie. Při řádění německých vojáků, kterému padla za oběť řada nevinných, přišla o manžela i obě děti a sama byla těžce raněna. Boji za mír věnovala poslední část svého života, která už nebyla vůbec radostná. Zemřela v roce 1971 v písecké nemocnici a spolu se svými nejbližšími navždy odpočívá na bernartickém hřbitově. O jejím osudu vydala svědectví spisovatelka Ilona Borská v knize „Doktorka z domu Trubačů“, která se dočkala mnoha vydání. Právě na základě této knihy si život MUDr. Vlasty Kálalové – di Lottiové připomeneme v literárně-historickém pásmu, v němž vystoupí Mgr. Ludmila Prášková a PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
ročník cyklu přírodovědných exkurzí zakončíme dvěma říjnovými akcemi, jimiž jsou Ptačí festival v Táboře v neděli 1. 10. a Houby Dubských vrchů na Chýnovsku v neděli 8. 10.

Do našich sálů i do terénu Vás srdečně zvou Daniel Abazid a Petr Šťovíček