Lektorský program Jak žili naši předkové I.

5. 9. 2018  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Lektorské programy

Lektorský program ke stálé expozici Život na Blatech a Kozácku pro I. stupeň ZŠ

Místo konání: Blatské muzeum v Soběslavi – Smrčkův dům (nám. Republiky 111)

Lektorky: Mgr. Kateřina Nimrichtrová a Mgr. Magda Martinková

Anotace: Interaktivní formou nahlédnu do způsobu každodenního života na blatské vesnici. Pojmenuji jednotlivé kusy nábytku ve světnici. Vyhledám a popíši typické regionální zvláštnosti osídlení a kultury. Poznám a pojmenuji účel vybraných příkladů zemědělských nástrojů. Dokáži popsat tradiční blatský statek. Rozliším základní součásti mužského a ženského blatského kroje. Na vybraných ukázkách srovnám a zhodnotím způsob života a práce předků na našem území.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Člověk a jeho svět, Lidé a čas

Učivo:

Obec (město), místní krajina – její části, minulost a současnost obce (města)

Naše vlast – domov, krajina, národ

Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života

Regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost

Metody práce: dialog, diskuse, vyprávění, výklad, individuální i skupinová práce, projekce, ukázky

Doba trvání: 90 min.

Vstupné: 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme vždy od září do října a od dubna do června (pondělí – pátek), objednávky na telefonním čísle 734 570 334 (K. Nimrichtrová)