Květen v Blatském muzeu

20. 4. 2017  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

V květnu 2017 Vás rádi přivítáme v našich expozicích i na těchto akcích:

SVĚTADÍLY Z KERAMIKY
Úvodní výstavou letošní soběslavské muzejní sezóny je již 13. prezentace tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor vedených Janou Povondrovou. Nese název Světadíly a představuje významné stavby i přírodu celého světa. Vernisáž se koná v pátek 28. 4. od 18:00.  Výstava v Rožmberském domě potrvá až do soboty 27. 5.

ODKRÝVÁNÍ
Tradiční výstava prací žáků Základní umělecké školy ve Veselí nad Lužnicí se tentokrát inspirovala námětem, který byl navržen jako dobrovolné téma celostátní výtvarné přehlídky základních uměleckých škol. Odkrýváme tajemství, díváme se pod povrch, pod slupku, pod kůži, do historie… To vše pomocí rozličných výtvarných technik, abychom „odkryli“, která je nám nejbližší. Výstava je doplněna pracemi žáků druhého stupně, kteří tvoří na základě vlastního zvoleného námětu. Vernisáž se koná v úterý 2. 5. od 16:00.  Výstava ve Weisově domě potrvá do neděle 28. 5.

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Již 15. rokem Vás letos zveme na výpravy do přírody, které pořádáme ve spolupráci s dalšími partnery v regionu. Z květnového programu vybíráme především Vítání ptačího zpěvu v Plané nad Lužnicí, které se koná v pondělí 8. 5. Vycházku do Turoveckého lesa spojenou s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků vedou Ing. Stanislav Vyhnal, Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ. Sraz je v 8:00 u sběrného dvora v ulici V Hlinách (blízko železničního přejezdu směrem na Strkov). Doporučujeme vzít si s sebou dalekohled.

ZA HISTORIÍ PĚŠKY I NA KOLE
V květnu Vás zveme i na dvě vlastivědné exkurze, které jsme připravili společně s našimi veselskými partnery. Se spolkem Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí pořádáme v sobotu 6. 5. cyklovýlet Za drobnými památkami Jemčinského polesí. Trasa je naplánována z Veselí n. L. na Jemčinu a zpět do Veselí. Během cesty uvidíme Lannův kříž, Hubertovu kapličku, desku lesmistra Wachtela, sochy u Jemčiny a jiné drobné památky. Trasa je cyklisticky nenáročná a dá se podle potřeby krátit, takže je vhodná i pro děti a seniory. Informace o trase a potřebném vybavení získáte na telefonním čísle 734 232 159. Sraz před Weisovým domem je v 9:00.

Se stejným spolkem a Městskou knihovnou ve Veselí nad Lužnicí Vás pořádáme v sobotu 13. 5. komentovanou procházku po stopách jedné z nejznámějších knih o Mezimostí nad Nežárkou Hoši z ratejny. Dějištěm Dvořákova vyprávění jsou městečka Veselí a Mezimostí na soutoku Lužnice a Nežárky, obklopené typickou jihočeskou rybničnatou krajinou. Děj spadá do doby těsně před první světovou válkou. Autor si všímá hlavně života dětí podruhů, chalupníků a drobných živnostníků, které se scházely v bývalé panské ratejně. Bída a hlad vedly často tyto děti k uličnictví a drobným přestupkům. V městečku vzniká rozruch a napětí mezi třídou bohatých sedláků – pánů obce a chudinou, která se počíná na popud prvních průkopníků socialistického hnutí domáhat svých práv a účasti na správě obce. Během naší výpravy se pokusíme odhalit některá tajemství Malého náměstí a přilehlého okolí. Dozvíte se, co to byla ratejna, jak vypadal život v Mezimostí před první světovou válkou a kde všude se reálně odehrával děj této knihy. Sraz je před kaplí sv. Floriána na Malém náměstí v Mezimostí v 9:00.

Do Blatského muzea Vás v květnu i po celou sezónu srdečně zvou
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček