Pamětní síň Karla Weise

Pamětní síň Karla Weise 1V přízemí Weisova domu byla kromě výstavních prostor do konce roku 2018 umístěna Pamětní síň Karla Weise (1862–1944), která nabízela seznámení s životními osudy a dílem tohoto hudebního skladatele a významného sběratele jihočeských lidových písní.

Otevření nové expozice Karel Weis a Blata je plánováno na květen 2021.