Výstavní sezóna 2021 v Rožmberském domě v Soběslavi

22. 5. 2021  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

ROŽMBERSKÝ DŮM SOBĚSLAV (Petra Voka 152)
expozice a výstavy otevřeny denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
bezbariérový vstup do všech expozičních a výstavních sálů

Přehled stálých expozic a výstav:

stálá expozice Příroda Táborska
rozsáhlá přírodovědná expozice seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu (včetně známého rašeliniště Borkovická blata), s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska
út 11. 5. – ne 31. 10.

stálá expozice Soběslav – město pětilisté růže
umělecko-historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší „druhý život“ – mj. unikátní gotická skříň, umělecké skvosty ze soběslavských kostelů, archeologické nálezy a model města v době posledních Rožmberků
út 11. 5. – ne 31. 10.
lektorský program Život šlechty v renesanci pro žáky II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií (i v mimosezóně)

výstava Savci Táborska
profilová přírodovědná výstava představující všechny druhy savců aktuálně i historicky se vyskytující na území regionu – fotografie jednotlivých druhů a jejich biotopů, údaje o rozšíření vycházející z mnohaletého muzejního výzkumu, exponáty většiny druhů včetně nových preparátů kopytníků, šelem a drobných savců; k výstavě vydána stejnojmenná publikace (atlas savců Táborska) s rozšiřujícími texty
vznik výstavy a publikace podpořeny Ministerstvem kultury
so 5. 6. – ne 31. 10., vernisáž pá 4. 6. 17:00, skupinové prohlídky pro žáky a studenty i v mimosezóně