Výstavní sezóna 2019 v Soběslavi

26. 4. 2019  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Nezařazené

ROŽMBERSKÝ DŮM SOBĚSLAV (Petra Voka 152)
expozice a výstavy v uvedených termínech otevřeny denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
bezbariérový vstup do všech expozičních a výstavních sálů

stálá expozice Příroda Táborska
rozsáhlá přírodovědná expozice seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu (včetně známého rašeliniště Borkovická blata), s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska
so 27. 4. – ne 29. 9.

stálá expozice Soběslav – město pětilisté růže
umělecko-historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší „druhý život“ – mj. unikátní gotická skříň, umělecké skvosty ze soběslavských kostelů, archeologické nálezy a model města v době posledních Rožmberků
so 27. 4. – ne 29. 9.

výstava keramiky Ejhle člověk!
15. výstava tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor vedených Janou Povondrovou, tentokrát na téma zamyšlení nad druhem, který se nazývá pán tvorstva
(pořádá BM ve spolupráci s DDM Tábor, pobočkou Soběslav)
so 27. 4. – so 8. 6., vernisáž pá 26. 4. 18:00

výstava Houby na hrázích jihočeských rybníků
výstava věnovaná fenoménu, který pro druhovou rozmanitost hub představují rybniční hráze (s důrazem na národní přírodní památku Luční u Sezimova Ústí, která se v roce 1988 stala prvním mykologickým chráněným územím v tehdejším Československu) – výsledky mykologických výzkumů, fotografie, unikátní exponáty hub sušené metodou lyofilizace, modely hub a ukázky čerstvých hub
(pořádá BM ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích)
so 15. 6. – ne 29. 9., vernisáž pá 14. 6. 17:00 (v rámci 8. noci v BM)
pravidelná houbařská poradna

8. noc v Blatském muzeu – „houbařská“
prohlídka expozic Rožmberského domu, vernisáž výstavy Houby na hrázích jihočeských rybníků, hudební vystoupení, program pro děti
pá 14. 6. 16:00 – 22:00

prezentace nálezů z archeologického výzkumu soběslavského náměstí
ukázka archeologických nálezů z posledního průzkumu prováděného archeology Husitského muzea v Táboře v prostoru soběslavského náměstí
so 14. 9. (u příležitosti Dne evropského dědictví)

výstava Soběslav 1989
výstava fotografií a dobových artefaktů k 30. výročí sametové revoluce
čt 24. 10. – ne 24. 11., vernisáž st 23. 10. 17:00

 

SMRČKŮV DŮM SOBĚSLAV (nám. Republiky 107)
expozice a výstavy v uvedených termínech otevřeny denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
bezbariérový vstup do všech expozičních a výstavních sálů

stálá expozice Život na Blatech a Kozácku
národopisná expozice (největší svého druhu v jižních Čechách, oceněná 2. místem v celostátní soutěži Gloria musaealis za rok 2017) věnovaná tradičnímu životu v oblasti Soběslavsko-veselských Blat a severněji položeného Kozácka – lidové kroje, umění, architektura a bydlení, zemědělství a řemesla, videoprojekce filmu a animovaných pohádek o lidových zvycích, dětská herna a interaktivní prvky pro děti a hravé dospělé
st 1. 5. – ne 29. 9.
lektorský program pro školy (i v mimosezóně)

stálá expozice Krajina Táborska ve výtvarném umění
galerijní expozice představující Táborsko prostřednictvím krajinomaleb regionálních umělců, mezi nimiž nechybí František Líbal, který objevil Blata pro umělecký svět, Ota Bubeníček, Richard Lauda, Josef Kilian, Jiří Stejskal, František Peterka či osobití krajináři Karel Valter a Bohuslav Lamač
st 1. 5. – ne 29. 9.

stálá expozice Otakar Ostrčil a Soběslav
pamětní síň připomínající osobnost hudebního skladatele, dirigenta a šéfa opery Národního divadla Otakara Ostrčila (1879–1935) a jeho letní pobyty v Soběslavi – k 140. výročí Ostrčilova narození
slavnostní otevření pá 21. 6.
spojeno se znovuodhalením busty Otakara Ostrčila v parku u Nového rybníka
(pořádá BM ve spolupráci s městem Soběslav)

výstava Vladimír Nosek: Horizontály a vertikály
výstava koláží výtvarníka z Jindřichova Hradce, člena Volného sdružení umělců jižních Čech
so 4. 5. – ne 2. 6., vernisáž pá 3. 5. 17:00

výstava František Svobodný (1899–1975)
výstava z díla výtvarníka z Bošilce, pořádaná k 120. výročí jeho narození – kresby lidové architektury Bošilecka, portréty, obrazy s motivy z Podkarpatské Rusi
čt 6. 6. – ne 11. 8., vernisáž st 5. 6. 17:00

výstava Milča Eremiášová: Řeč krajky
práce vyhlášené pražské krajkářky a učitelky uměleckých textilních řemesel Milči Eremiášové, která v loňském roce oslavila významné životní jubileum
čt 15. 8. – ne 29. 9.

výstava Kapr v lidovém umění a vánoční tradici
vánoční výstava věnovaná fenoménu kapra v jihočeské lidové tradici se zaměřením na výšivku rybí šupinou, typickou pro oblast Blat
so 30. 11. – ne 5. 1. (kromě 24. a 25. 12.), vernisáž pá 29. 11. 17:00