Výběrové řízení KURÁTOR PŘÍRODOVĚDNÝCH SBÍREK – ZOOLOG

6. 9. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív
Husitské muzeum v Táboře vypisuje tímto výběrové řízení na odbornou pracovní pozici:
KURÁTOR PŘÍRODOVĚDNÝCH SBÍREK – ZOOLOG
Č.j.: HM-CP/843/2022
V Táboře, dne: 5. 9. 2022

Pracoviště: Blatské muzeum v Soběslavi, Petra Voka 152, 392 01 Soběslav
Směnnost: jednosměnný provoz
Pracovní úvazek: plný
Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 12. 2024 s možností dalšího navázání
(nástup možný od 1. 1., příp. 1. 2. 2023)
Povolání podle katalogu prací: 2.04.05 Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

Náplň práce:
1) kurátorství a správa depozitářů následujících přírodovědných podsbírek
v gesci Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí:
• Zoologická (cca 6 tis. ks)
• Entomologická (cca 41 tis. ks)
2) autorství a kurátorství přírodovědných výstav a expozic
3) koordinace cyklu exkurzí Přírodou krok za krokem včetně vedení vybraných exkurzí
4) vědecko-výzkumná činnost s publikačními výstupy
5) realizace přírodovědných lektorských programů

Požadované vzdělání:
vysokoškolské magisterské v oboru zoologie nebo příbuzném

Další požadavky:
• schopnost týmové spolupráce, komunikace a vystupování na veřejnosti
• souhlas s prací i mimo základní pracovní dobu (vernisáže, přednášky, exkurze a další akce muzea ve večerních hodinách nebo o víkendech)
• zájem o další obory činnosti Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
• ochota dále se vzdělávat (např. absolvování základního a nástavbového kurzu muzejní propedeutiky AMG ČR) a účastnit se muzejního dění v oboru (aktivní členství v zoologické komisi AMG ČR)
• uživatelská znalost práce s PC (word, excel, databáze, internet)
• řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Platové podmínky:
• platová třída 12
• platový stupeň dle dosažené předchozí praxe
• příplatky za práci o víkendech

Termíny výběrového řízení:
Přihlášky do prvního kola se přijímají do 7. 10. 2022 elektronicky emailem na adresu abazid@husitskemuzeum.cz. Vybraní uchazeči budou zváni do druhého kola k ústnímu pohovoru v termínu 19. 10. 2022.

Požadavky na přihlášku:
Přihláška bude podána písemně elektronicky formou emailové zprávy s přílohami ve formátu .pdf nebo .doc. Předmět zprávy bude znít „Přihláška do výběrového řízení kurátor – zoolog“. V textu zprávy uveďte veškeré kontaktní údaje, v příloze zprávy budou tyto samostatné dokumenty:
• strukturovaný životopis včetně dosavadní publikační činnosti
• stručný motivační dopis (max. 1 str. A4)
• vypracování následujících úkolů:
1) návrh 1 přírodovědné výstavy (název s krátkou anotací) čerpající alespoň částečně z výše uvedených podsbírek (jejich charakteristiky jsou uvedeny na muzejním webu), případně z Vaší praxe
2) návrh 1 exkurze, kterou byste mohli sami vést v rámci výše uvedeného exkurzního cyklu (název s krátkou anotací)
3) návrh 3 dalších exkurzí, které by podle Vás mohly obohatit tento cyklus a které byste zvládli zajistit (název s krátkou anotací a jmény vedoucích)
4) návrh samostatné vědecko-výzkumné činnosti (téma s krátkou anotací), jíž byste se chtěli věnovat včetně publikačních výstupů
5) návrh odborného lektorského programu pro školní skupiny konaného v expozici Příroda Táborska v Soběslavi a/anebo v terénu Soběslavska, který byste mohli sami připravit a vést (téma s krátkou anotací).