Velká válka Václava Trešla z Myslkovic

1. 11. 2018  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Ve středu 21. 11. v 17 hodin v Rožmberském domě zahájíme 9. ročník historicko-vlastivědného přednáškového cyklu „Staré i nové zvěsti“, a to přednáškou PhDr. Zdeňka Vybírala, Ph.D., vedoucího Historického oddělení Husitského muzea v Táboře, s názvem Velká válka Václava Trešla aneb Dobrodružná cesta jihočeského legionáře na Sibiř a zpět. Přednáška věnovaná vzpomínkám myslkovického rodáka přibližuje dobrodružství, která prožíval od vypuknutí 1. světové války až do návratu z bojů v roce 1920. Z válečnou horečkou zasažené Vídně se přeneseme na bojiště v Karpatech a v Haliči, kde padl do ruského zajetí. Po dobu pobytu v zajateckých táborech i na ruském venkově si mohl udělat představu o poměrech a životě v carské říši na sklonku její existence. Sledoval průběh ruské revoluce v přímém přenosu, aniž by našel cokoli přitažlivého na její bolševické podobě. Vzápětí vstoupil do československých legií, s nimiž prožil celou anabázi od Zborova až po transport do nové vlasti, jenž sám o sobě představoval cestu kolem světa. Řadu podobných legionářských pamětí uchovávají soukromé rodinné archivy i archivy vědeckých a kulturních institucí. Některé z nich se dočkaly zveřejnění. Trešlovy vzpomínky, které aktuálně vycházejí i v knižní podobě, se odlišují uceleností příběhu a nevšední dramatičností jeho líčení. Svou opravdovostí působí v posluchači či čtenáři pocit, že se ocitá uvnitř pohnutého dění.