Přednáškový cyklus „Staré i nové zvěsti“ v Soběslavi a Veselí n. L. – 7. ročník (2016-2017)

2. 8. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív

Rožmberský dům, Petra Voka 152, Soběslav, v pondělí či ve středu od 17.00,
příp. Weisův dům, nám. T. G. Masaryka 111, Veselí n. L., v pátek od 18.00,
vstup zdarma

Koordinátor přednáškového cyklu: Mgr. Petr Šťovíček7. 11. 2016 (pondělí)

Mgr. Miloslav Vaváček (umělecký vedoucí souboru historické hudby Dei Gratia, Tábor): Historické dudy, nástroj králů i žebráků

 

7. 12. 2016 (středa) mimořádně od 16:30

Mgr. Jana Poláková, Ph.D. (etnografka Moravského zemského muzea v Brně): Vánoce jinak

 

16. 1. 2017 (pondělí)

David Blažek (znalec jihočeských krojů): Dějiny blatského kroje

 

3. 2. 2017 (pátek) 18.00 – Weisův dům Veselí n. L.

Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D. (veselská rodačka, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci): „Neznalé báby a vzdělaní lékaři?“ Raně novověké porodnictví mezi porodní bábou a porodníkem

 

15. 2. 2007 (středa)

Mgr. Petr Lintner (soběslavský historik, ředitel Gymnázia Soběslav): Spolky soběslavské

 

29. 3. 2017 (středa)

PhDr. Vladislav Razím (odborník na středověkou fortifikační architekturu, Národní památkový ústav v Praze): Hláska

 

19. 4. 2017 (středa)

Prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.  (profesor české literatury na Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích): Folklorní tradice: mezi muzejní vitrínou a životními pravidly