Rok 2021 v Blatském muzeu

11. 1. 2021  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Všem návštěvníkům Blatského muzea v mimořádně složitém roce 2020 děkujeme za přízeň a doufáme, že jste i přes zkrácení období návštěvnického provozu v muzeu strávili příjemné chvíle, ať už na úvodních přednáškách, letních výstavách či vernisážích anebo během adventního otevření soběslavského Smrčkova domu. Věřme, že sezóna 2021 bude pro všechny klidnější a obejde se bez rušení naplánovaného programu, i když to samozřejmě nelze vyloučit.

Pro Blatské muzeum je začínající rok velmi důležitý, protože máme celou řadu plánů s cílem připravit nové zážitky pro Vás, naše návštěvníky. Během jara chceme ve Smrčkově domě zpřístupnit stálou expozici Soběslavský mincovní poklad, a to i s programem přibližujícím zdejší dění v době třicetileté války, k čemuž z pochopitelných nemohlo dojít v jarním ani podzimním termínu roku 2020. Muzejní nocí s podtitulem „železniční“ plánujeme v červnu otevřít velké železniční kolejiště ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí, které přiblíží město jakožto významný železniční uzel a mělo by se stát hlavním zdejším lákadlem pro děti i hravé dospělé.

V soběslavských objektech připravujeme také výstavní program, jemuž bude vévodit přírodovědná výstava Savci Táborska, představující na fotografiích a často i zcela nových exponátech všechny druhy, vyskytující se v našem regionu. Věříme, že díky tomu budou naši nejmenší návštěvníci chodit do muzea nejen „na medvěda“, ale i třeba „na jelena“, „na daňka“ či „na muflona“. Dále chceme připomenout 90. výročí soběslavské baráčnické obce a z výtvarníků regionu představit dílo soběslavského malíře Václava Šimečka a táborské sochařky Heleny Drdové.

K tomu je třeba připočíst již probíhající generální rekonstrukci Weisova domu a právě se rozbíhající projekt restaurování stovek sbírkových předmětů z našich muzejních depozitářů, které bychom v budoucnu také rádi představili veřejnosti.

Po všech stránkách šťastný nový rok 2021 Vám i našemu muzeu přeje a na viděnou v muzejních objektech se těší
RNDr. Daniel Abazid
vedoucí Blatského muzea