Prosinec v Blatském muzeu

29. 11. 2016  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Expoziční a výstavní sály sice zůstávají zavřené, rádi Vás ale přivítáme na našich předvánočních akcích:

VÁNOCE JINAK

Prosincová přednáška z cyklu „Staré i nové zvěsti“, která v Rožmberském domě proběhne ve středu 7. 12. výjimečně už od 16:30 hodin, nám ukáže vánoční svátky jinýma očima. Etnografka Moravského zemského muzea v Brně Mgr. Jana Poláková, Ph.D. nám přiblíží, jak v naší republice slaví svátky zástupci čtrnácti různých národů. Také z hlediska náboženství není naše země sourodá – najdeme mezi námi osoby hlásící se k nejrůznější víře nebo považující se za ateisty. Slaví všichni Vánoce? A když ne, dostávají dárky někdy jindy? Nosí všude dárky Ježíšek? Prožívají Vánoce v každé rodině stejně? Mají všichni na Štědrý den ozdobený stromeček a smaženého kapra? Odpovědi na tyto a podobné otázky nabídne naše předvánoční přednáška.

 

PALESTINA – ZEMĚ NEZEMĚ

Svým způsobem vánoční téma přináší tentokrát i přednáškový cyklus „Od Tábora až na konec světa“, který pokračuje ve středu 14. 12. v 17 hodin v Rožmberském domě. Jiří Kalát, pražský publicista a blogger Literárních novin o izraelsko-palestinském konfliktu, naváže na svou loňskou přednášku o Izraeli a představí nám sousední Palestinu – území, kde leží i Betlém, Kristovo rodiště. Dozvíme se, jak žijí lidé na místech, kde na sebe takřka denně upozorňuje neustále doutnající i vybuchující konflikt. Jedni několik desítek let přežívají pod okupací, druzí se nyní nacházejí pod správou organizace, již mnozí označují za teroristickou. Řeč samozřejmě bude i o možnostech a nástrahách cestování po takovém území.

 

VÁNOČNÍ KONCERTY

K adventnímu času již tradičně patří také vánoční koncerty, které tentokrát proběhnou v muzejních sálech v obou našich městech. Ve čtvrtek 15. 12. jste od 17 hodin zváni do Rožmberského domu na „Koledování v muzeu“ v podání žáků a učitelů soběslavské Základní umělecké školy. Následně v pátek 16. 12. od 18 hodin Vás ve Weisově domě na tu správnou vánoční notu naladí koledy, vánoční písně i autorské skladby v podání Lenky Semrádové Martinů (kytara a zpěv), Jaromíra Loumy (klavír, kytara a zpěv), Martina Šedy (cajon, klavír, flétna a zpěv) a Zdeňka Vošty (kytara a zpěv).

 

Do muzejních prostor Vás srdečně zvou a klidné prožití vánočních svátků přejí

RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček