PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM

2. 8. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív

Exkurze 14. ročníku cyklu Přírodou krok za krokem (2016)

Již počtrnácté Vás zveme na výpravy do přírody Táborska a sousedních regionů. Koordinátorem cyklu je Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L. (pobočka Husitského muzea v Táboře), na organizaci jednotlivých exkurzí se podílí i naši partneři, jimiž jsou v letošním roce základní organizace Českého svazu ochránců přírody ze Sezimova Ústí, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Danar z. s. Mladá Vožice, Správa Chýnovské jeskyně a Městské muzeum Týnec nad Sázavou.

sobota 23. 4.

Vítání ptačího zpěvu v Táboře

vycházka do údolí Lužnice spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, soutěž pro děti

vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Ing. Stanislav Vyhnal (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2

sraz: Tábor – Klokoty, zastávka MHD Klokoty, 8:00

možnost dopravy z autobusového nádraží spojem MHD č. 13 s odjezdem v 7:52

délka trasy: cca 5 km doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 24. 4.

Vítání ptačího zpěvu v Milevsku

vycházka podél Milevského potoka spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, beseda

vedoucí: Mgr. Vlasta Machartová (ZO ČSOP Milevsko), Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2

sraz: Milevsko, park Bažantnice, 8:00 doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 30. 4.

Vítání ptačího zpěvu v Poříčí nad Sázavou

vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, soutěž pro děti

vedoucí: Josef Jirásek, Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2

sraz: Poříčí nad Sázavou, základní škola, 8:00 doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 1. 5. (státní svátek)

Vítání ptačího zpěvu v Jistebnici

vycházka do okolí spojená s pozorováním a poslechem ptáků

vedoucí: Ing. František Vališ a Ing. Josef Jahelka (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2

sraz: Jistebnice, náměstí, 8:00 doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 7. 5.

Vítání ptačího zpěvu v Pacově

vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, soutěž pro děti

vedoucí: Ing. Jiří Vitovský, Ing. Michal Kačer a Karel Vítek (ZO ČSOP Sezimovo Ústí a ZO ČSOP Pacov) 2

sraz: Pacov, park Antonína Sovy, 8:00 doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 8. 5. (státní svátek)

Vítání ptačího zpěvu v Plané nad Lužnicí

vycházka do Turoveckého lesa a ke Strkovskému rybníku

spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků

vedoucí: Ing. Stanislav Vyhnal, Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2

sraz: Planá n. L., sběrný dvůr v ulici V Hlinách (u železničního přejezdu směrem na Strkov), 8:00

možnost dopravy z Tábora spojem MHD č. 13: Tábor, autobusové nádraží 7:01 – Planá n. L., náměstí 7:23 a odtud pěšky doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 15. 5.

Za obojživelníky a jarními rostlinami na Dráchovské tůně

exkurze do přírodní rezervace Dráchovské tůně, která prochází revitalizací s cílem zajistit optimální podmínky pro zdejší život chráněné ryby piskoře pruhovaného a řady druhů obojživelníků a plazů

vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) a RNDr. Daniel Abazid (Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L.) 1

sraz: Dráchov, mlýn (restaurace) u mostu přes Lužnici, 9:30 doporučujeme vzít si s sebou holínky

pondělí 6. 6. – pátek 10. 6.

Seminář muzejních botaniků ČR a SR

seminář s exkurzemi na vyhlášené přírodovědné lokality Táborska

otevřený i pro zájemce z řad veřejnosti

botanické exkurze na Borkovická blata, Choustník, Kladrubskou a Pacovu horu, do údolí Lužnice

kolem Příběnic a Dobronic u Bechyně, na Dráchovské tůně a k Novému rybníku u Soběslavi

bližší informace a přihlášky: RNDr. Daniel Abazid (Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L.) 1

možnost účasti jak na celém programu včetně ubytování v Hlavatcích, tak i na jednotlivých exkurzích

pátek 10. 6.

Vítání ptačího zpěvu v Nadějkově

vycházka do okolí spojená s pozorováním a poslechem ptáků

vedoucí: Olga Dušková, Ing. František Vališ a Ing. Josef Jahelka (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2

sraz: Nadějkov, náměstí, 15:00 doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 11. 6.

Víkend otevřených zahrad v bylinné zahradě Šelmberk

prohlídka bylinné zahrady spojená s výkladem o historii, pěstovaných rostlinách a přírodním zahradničení, možnost prohlídky hradu a Historicko-řemeslně vzdělávacího centra

vedoucí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (Danar z.s. Mladá Vožice) a specialista na přírodní zahrady 3

sraz: bylinná zahrada u hradu Šelmberk (cca 2 km SV od Mladé Vožice – možnost dojet na místo autem), 14:00

pátek 17. 6.

Vítání ptačího zpěvu v Chýnově

vycházka do okolí spojená s pozorováním a poslechem ptáků

vedoucí: Ing. František Vališ a Ing. Josef Jahelka (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2

sraz: Chýnov, náměstí, budova Městského úřadu, 15:30 doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 16. 7.

Jordán

procházka kolem Jordánu zaměřená na aktuální informace o kvalitě vody v nádrži

vedoucí: RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc. (mluvčí odborné komise pro kvalitu vody v Jordánu, Tábor) 1

sraz: Tábor, břeh Jordánu pod gymnáziem, 10:00 délka trasy: cca 4 km

sobota 6. 8.

Houby na hrázích rybníků turovecké soustavy

exkurze za letními druhy hub rostoucích na hrázích rybníků Starý Kravín, Jezero

a především Luční (národní přírodní památka Luční)

vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor) 1

sraz: Sezimovo Ústí II, zastávka MHD Kovosvit, 9:00

možnost dopravy z Tábora spojem MHD č. 17 s odjezdem v 8:45 z autobusového nádraží

délka trasy: cca 7 km, ukončení exkurze u Kozího hrádku (možnost občerstvení), odtud individuálně cca 2,5 km pěšky po červené zpět Sezimova Ústí II.

pátek 26. 8.

Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou

pozorování kolonie netopýra velkého v hradní věži, promítání filmu,

vycházka k řece a sledování netopýrů ultrazvukovými detektory,

ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, doprovodný program pro děti

vedoucí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. a RNDr. Lenka Barčiová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů) 3+4

sraz: Týnec nad Sázavou (10 km SZ od Benešova), hrad, 19:00 doporučujeme vzít si s sebou baterku

sobota 27. 8.

Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé Vožice

odchyt netopýrů do sítí a jejich sledování ultrazvukovými detektory,

přednáška s promítáním a ukázka ochočených handicapovaných netopýrů

vedoucí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. a RNDr. Lenka Barčiová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů, Danar z.s. Mladá Vožice) 3 doporučujeme vzít si s sebou baterku

sraz: hrad Šelmberk (cca 2 km SV od Mladé Vožice – možnost dojet na místo autem), 20:00

pátek 16. 9.

Mezinárodní noc netopýrů v Chýnovské jeskyni

netopýři národní přírodní památky Chýnovská jeskyně

vedoucí: RNDr. Vladimír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha) 5

sraz: Chýnovská jeskyně (cca 5 km SV od Chýnova – možnost dojet na místo autem), 19:00 hod.

sobota 1. 10.

Ptačí festival v Sezimově Ústí

podzimní vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků

vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Václav Gabriel (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2

sraz: Sezimovo Ústí II. – Školní náměstí, 9:00

délka trasy: cca 2 km doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

pozor, změna termínu! – neděle 9. 10.

Ovocné aleje v okolí Chotovin

vycházka za tradičními odrůdami ovocných stromů

ze Stoklasné Lhoty přes Vrážnou a Polánku do Chotovin

vedoucí: Ing. Zdeněk Buzek (Tábor) 1

sraz: Stoklasná Lhota, zastávka MHD, 9:35 (po příjezdu autobusu MHD)

možnost dopravy z autobusového nádraží spojem MHD č. 20 s odjezdem v 9:24, zpět vlakem Chotoviny 15:13 – Tábor 15:21

délka trasy: cca 7 km doporučujeme vzít si s sebou oběd

neděle 16. 10.

Ptačí festival v Táboře

podzimní vycházka do okolí Náchoda spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků

vedoucí: Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2

sraz: Tábor – Náchod, zastávka MHD Náchod, 9:00

možnost dopravy z autobusového nádraží spojem MHD č. 21 s odjezdem v 8:54

délka trasy: cca 4 km doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 5. 11.

Houby Borkovických blat

exkurze za podzimními druhy hub rostoucích na rašeliništi

(přírodní rezervace Borkovická blata) i v okolních lesích

vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor) 1

sraz: Borkovická blata, parkoviště na začátku naučné stezky (cca 2 km severovýchodně od Mažic), 10:00

délka trasy: cca 7 km doporučujeme vzít si s sebou oběd

 

Koordinátor cyklu exkurzí Přírodou krok za krokem:

RNDr. Daniel Abazid – Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L. (pobočka Husitského muzea v Táboře),

tel. 734 570 330 (exkurze označené 1)

Spolupracující partneři:

Ing. Josef Jahelka – 21/12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí, tel. 381 486 495 (exkurze označené 2)

RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. – Česká společnost pro ochranu netopýrů a Danar z.s. Mladá Vožice,

tel. 605 870 323 (exkurze označené 3)

Magdalena Timplová – Městské muzeum Týnec nad Sázavou, tel. 775 217 230 (exkurze označená 4)

Ing. Karel Drbal a František Krejča – Správa Chýnovské jeskyně, tel. 381 299 034 (exkurze označená 5)

Těšíme se s Vámi na viděnou v přírodě! Na všechny exkurze je vstup zdarma.