Přednáškový cyklus „Staré i nové zvěsti“ v Soběslavi a Veselí n. L. – 9. ročník (2018–2019)

4. 10. 2018  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Rožmberský dům, Petra Voka 152, Soběslav, ve středu od 17.00 (není-li uvedeno jinak), vstup zdarma

Koordinátor přednáškového cyklu: Mgr. Petr Šťovíček


21. 11. 2018
PhDr. Zdeněk Vybíral
(vedoucí Historického oddělení Husitského muzea v Táboře)
Velká válka Václava Trešla aneb Dobrodružná cesta jihočeského legionáře na Sibiř a zpět

23. 1. 2019
Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.
  (pracovník Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
Zákruty života jihočeské tulačky Johany Peřkové v první polovině 18. století

13. 2. 2019
PhDr. Pavel Matlas, Ph.D.
(historik a archivář, Jindřichův Hradec)
Historie povodní na Třeboňsku

27. 3. 2019
PhDr. Jiří Prášek
(ředitel Prácheňského muzea v Písku)
Nejpilnější český člověk. Vzpomínka na historika prof. Augusta Sedláčka

10. 4. 2019
Mgr. Markéta Kratochvílová, Ph.D.
(vědecká pracovnice Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, Praha)
Otakar Ostrčil a Soběslav