Podsbírky pozůstalostí

8. 8. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Sbírky

Pozůstalost Otakara Ostrčila

podsbirky-HMT_Pozůstalost Ostrčila 1_podsbirky-HMT_Pozůstalost Ostrčila 2_Hudební skladatel a dirigent Otakar Ostrčil (1879–1935), narozený a působící převážně v Praze, je nerozlučně spjat se Soběslaví. Právě zdejší letní pobyty ho totiž inspirovaly ke složení několika oper, melodramat, symfonií a skladeb pro mužské sbory. Od roku 1920 působil jako šéf opery Národního divadla.
Podsbírka obsahuje trojrozměrné předměty, zejména klavír a další zařízení Ostrčilova soběslavského bytu. Dále tištěný i rukopisný notový materiál (vlastní i jiných skladatelů), různé publikace, doklady Ostrčilovy rodiny, korespondenci, fotografie, výstřižky atd.
Územní záběr: Táborsko / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 400 / 750
Kurátor: Mgr. Petr Šťovíček

Pozůstalost Marie Prunerové a rodiny

podsbirky-HMT_Pozůstalost Prunerové_Marie Prunerová, roz. Roudná (1877–1955) byla jednou z průkopnic ženského učitelského povolání. V roce 1931 jí byl udělen titul státní ředitelka. Provdala se za Karla Prunera (1874–1936), též učitele a profesora. Oba se zabývali regionální národopisnou a historickou tematikou a byli členy mnoha spolků, ve kterých nejen přednášeli, také se prakticky zabývali uměleckými řemesly. Pruner byl současně autorem mnoha básní, pohádek, divadelních her i jiných prací. Prunerová psala a přednášela zejména o lidovém oděvu a  výšivkách, jejichž vzorníky sama tvořila.
Podsbírka obsahuje rukopisy manželů Prunerových s národopisnou tematikou, národopisné a historické publikace od jiných autorů, výstřižky, časopisy, pohlednice, osobní doklady, korespondenci, fotografie a kresby (zejména krojů) a dále kroje a jejich součásti, z nichž nejcennější jsou  blatské a kozácké pleny.
Územní záběr: Táborsko / jižní Čechy / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 500 / 1,7 tis.
Kurátor: Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

Pozůstalost Karla Weise

Karel Weis (1862–1944) se narodil v Praze, kde studoval hudbu. Té se věnoval celý život, ať již jako hudebník, skladatel a dirigent, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Byl též významným folkloristou a národopisným pracovníkem. Při svých cestách po jihu Čech od Šumavy až po soběslavsko-veselská Blata sebral řadu písni, které vydal v několikasvazkovém díle Český jih a Šumava v písni.
Podsbírka obsahuje osobní doklady, korespondenci, různé dokumenty, rukopisy jeho hudebních i textových děl, článků a fejetonů, pracovní materiály s národopisnou tematikou, zápisky ze sběrů v terénu, tisky děl vlastních i publikace jiných autorů, výstřižky, fotografie atd.
Územní záběr: Táborsko / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 2,5 tis. / 14,2 tis.
Kurátor: Mgr. Petr Šťovíček

Písemná pozůstalost Jana Balvína

Jan Balvín (1881–1961) působil jako učitel na Soběslavsku.
Podsbírka o 3 kusech obsahuje především rukopisnou sbírku veršů Jana Balvína, zachycující lidský život od narození až po smrt.
Územní záběr: Táborsko
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 3 / 3
Kurátor: Mgr. Petr Šťovíček

 

Písemná pozůstalost Karla Bodláka

Karel Bodlák (1903–1989) byl rodákem ze Soběslavi, kde absolvoval učitelský ústav. Působil zejména v Praze jako básník a literární kritik. Společně se svou ženou, spisovatelkou Jarmilou Otradovicovou (1908–1996), byl zakladatelem literární revue Strom, kterou však zastavily německé okupační úřady. Společně vydali i několik knih pro děti.
Podsbírka obsahuje knihy výše uvedených autorů i autorů ostatních. Dále listinný  materiál – strojopisné poznámky, novinové výstřižky, fotografie atd.
Územní záběr: Táborsko / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 30 / 40
Kurátor: Mgr. Petr Šťovíček

Písemná pozůstalost Karla Frejlacha

Karel Frejlach působil jako řídící učitel v Bošilci u Veselí nad Lužnicí. Byl členem Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny v Bošilci. Jeho bratr, PhDr. Josef Frejlach (1868–1898) byl významným klimatologem a meteorologem.
Podsbírka obsahuje materiály vztahující se ke spolkové činnosti, osobní doklady a rodinnou korespondenci s bratrem Josefem, výpisky s životopisnými údaji Josefa Frejlacha, jeho odborné stati a korespondenci ke zřízení jeho pomníku.
Územní záběr: Táborsko / jižní Čechy / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 30 / 60
Kurátor: Mgr. Petr Šťovíček

Písemná pozůstalost Václava Frolíka

podsbirky-HMT_Pozůstalost Frolíka_Václav Frolík (1901–1961) pracoval jako tajemník Ministerstva sociální péče v Praze. Současně byl členem Sdružení Blaťáků v Praze a zabýval se životem na Blatech (studie Blaťácká svatba a Májové obyčeje na blaťácké vesnici, eseje Obyčeje a zvyky na Blatech).
Podsbírka obsahuje listinný materiál – pracovní rukopisy s národopisnou i životopisnou tematikou, terénní zápisky (písně, notové záznamy, proslovy, verše atp.), výstřižky z novin s vlastními články, navštívenky, pozvánky, pohlednice, fotografie a osobní korespondenci (mj. s Karlem Weisem). Součástí podsbírky jsou také Frolíkovy vydané publikace.
Územní záběr: Táborsko / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 30 / 120
Kurátor: Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

Písemná pozůstalost Jana Hlávky

Jan Hlávka (1883–?) působil jako učitel v Kardašově Řečici, později v Praze. Jako divadelní ochotník byl též autorem divadelních her, povídek, básní a pohádek.
Podsbírka obsahuje osobní doklady a korespondenci, doklady ke spolkové a veřejné činnosti, autorské strojopisy divadelních her, povídek a básní, vlastní práce vydané tiskem, publikace jiných autorů, kresby vlastní, reprodukce kreseb známých autorů, výstřižky z novin s vlastními články, výstřižky k významným politickým událostem a plakáty. Cenná je kolekce kolem 200 listů dobové karikatury.
Územní záběr: jižní Čechy / ČR
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 130 / 460
Kurátor: Mgr. Petr Šťovíček