Podsbírky společenskovědní

10. 10. 2016  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Sbírky

Etnografická

Podsbírku tvoří předměty dokumentující život, práci a umění venkovského lidu – hlavně mužské, ženské, dětské kroje a krojové součásti (zvláště pleny), výšivky, zemědělské náčiní a nářadí (včetně toho k těžbě rašeliny), řemeslné pomůcky, vybavení hospodářství a domácností, nábytek, fragmenty z lidové architektury, plastiky, podmalby na skle a zvykoslovné předměty. Nechybí ani listinný materiál – písně, modlitby, různé tisky, fotografie atd. Sbírkové předměty pocházejí z období 18. – 20. století, sběrným územím jsou především národopisné oblasti soběslavsko-veselská Blata a Kozácko. Největší zásluhy na tvorbě fondu měly Emilie Fryšová a Věnceslava Prokešová.

Územní záběr: Táborsko (převažující) / jižní Čechy / Evropa a svět (malá část podsbírky)
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 8,7 tis. / 16 tis.
Kurátorka: Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

 

Historická Veselí n. L.

Různorodá podsbírka předmětů historické a umělecké povahy skládající se převážně z původního vybavení někdejších městských muzeí v Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Jistebnici, Mladé Vožici a Chýnově, jejichž sbírkový fond v 60. letech 20. století sdružilo Okresní muzeum Táborska se sídlem v Soběslavi (roku 1978 sloučené s táborským muzeem). Zastoupeny jsou předměty z obchodů, náčiní a nářadí z dílen, vybavení městských domácností (včetně sady převážně cínového nádobí a kolekce měšťanských oděvů a oděvních doplňků), ale také obrazy, plastiky, fotografie, církevní textilie (řada ornátů) a liturgické předměty (mosazné, cínové i dřevěné svícny, litinové kříže). Nechybí listinný materiál (fotografie, pohlednice, mapy atd.) týkající se historie, stavebního vývoje a společenského života v malých městech táborského regionu.
Datací nejstarší soubor, který je zároveň nejcennějším celkem podsbírky, tvoří gotické plastiky z místních kostelů (socha sv. Petra ze Soběslavi ad.). Ze slavné renesanční epochy se ve sbírce nachází několik pohárů, kachlů a vitráží. Ze 17. a 18. století výrazněji vyniká soubor cechovních práv, cechovních praporů a cechovních svícnů. Největší podíl v podsbírce zaujímají předměty pocházející z 19. a 20. století, z ucelených souborů jmenujme například kolekci vějířů, hřebenů, brýlí, vycházkových holí či stolních hodin.

Územní záběr: Táborsko (převažující) / jižní Čechy / ČR / Evropa a svět (malá část podsbírky)
Počet sbírkových předmětů / věcí movitých: 3,4 tis. / 5 tis.
Kurátor: Mgr. Petr Šťovíček