Sbírka Husitského muzea a podsbírky uložené v BM

10. 10. 2016  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Sbírky

Sbírka Husitského muzea v Táboře je na základě zákona č. 122/2000 Sb. od 20. 8. 2002 zapsána v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MTA/002-05-07/154 002. Člení na 54 podsbírek, v nichž je zařazeno cca 450 tisíc věcí movitých sbírkových předmětů z oboru archeologie, historie, numizmatiky, umění, etnografie a přírodních věd. Jednotlivé podsbírky jsou v gescích tří odborných oddělení HM – Archeologického odd., Historického odd. a Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. To spravuje cca 100 tisíc věcí movitých sdružených do 15 podsbírek – 5 přírodovědných, 2 společenskovědní a 8 pozůstalostí.