Čeští jezuité objevují Nový svět

2. 8. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív

18. ročník cestopisného přednáškového cyklu „Od Tábora až na konec světa“ začíná ve středu 19. 10. 2016 od 17 hodin v Rožmberském domě v Soběslavi přednáškou

Čeští jezuité objevují Nový svět

Málo známá kapitola českého cestopisu

Historik a filolog PhDr. Pavel Zavadil, Ph.D., původem z Tábora, přiblíží plavby, cesty a osudy českých misionářů 17. a 18. století a zároveň jejich podíl na objevování Ameriky, Filipín a Mariánských ostrovů. Jejich dopisy dokazují, že byli, třebaže mnohdy neplánovaně, skutečnými předchůdci dnešních cestovatelů – dobrodruhů. Jezuité se tak ukazují v novém světle: nikoli jako fanatici a paliči knih, ale jako odvážní a nadaní mladí lidé se svými plány, touhami, radostmi, ale i strastmi a zklamáními.