NEJPILNĚJŠÍ ČESKÝ ČLOVĚK – VZPOMÍNKA NA HISTORIKA PROF. AUGUSTA SEDLÁČKA

19. 2. 2019  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Zajímá Vás, kdo byl nejpilnějším českým člověkem? Slavný historik českých hradů a zámků August Sedláček (1843–1926)! Byl mladovožickým rodákem, v Písku maturoval na gymnáziu a jeho profesní dráha probíhala v různých městech, především v Táboře, kde učil na gymnáziu. Na penzi se ovšem přestěhoval do Písku, zde uspořádal městský archiv, sepsal dějiny města i kraje, byl městským kronikářem, archivářem i ředitelem muzea. Jeho hlavní historická práce, Hrady zámky a tvrze Království českého, má 15 objemných svazků a bývá považována za nejmohutnější dílo české literatury vytvořené prací jediného člověka. Nahlédnutí do jeho pozoruhodného způsobu života i do jeho každodennosti nám ve středu 27. 3. od 17 hodin v Rožmberském domě v rámci historicko-vlastivědného přednáškového cyklu „Staré i nové zvěsti“ zprostředkuje PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.