Lektorský program Život šlechty v renesanci

10. 9. 2019  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Lektorský program ke stálé expozici Soběslav – město pětilisté růže pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Místo konání: Blatské muzeum v Soběslavi –  Rožmberský dům (Petra Voka 152)

Lektorky: Mgr. Kateřina Nimrichtrová a Mgr. Magda Martinková

Anotace: Jaký je rozdíl mezi gotikou a renesancí? Jak proběhlo tzv. Dělení Růží, kdo byli Vítkovci a Rožmberkové? Proč byl Petr Vok pro Soběslav tak důležitý? Jaký dům si postavil měšťan Vavřinec? Co se nosilo na dvoře Petra Voka? Co vlastně víme o rožmberské historii?

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Vzdělávací obsah: Člověk v dějinách, Objevy a dobývání. Počátky nové doby

Učivo:
Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny.
Historický čas a prostor.
Renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou.
Zámořské objevy a počátky dobývání světa.
Český stát a velmoci v 15.–18. století.

Metody práce: dialogické – diskuse, dramatizace, aktivizační diskusní metody, heuristické a sokratovské metody, metoda problémového výkladu; monologické – vyprávění, výklad; názorně demonstrační; inscenační; práce s prameny

Doba trvání: 90 min.

Vstupné: 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme vždy od září do října a od dubna do června (pondělí – pátek), objednávky na telefonním čísle 734 570 334 (K. Nimrichtrová)