Lektorský program Savci Táborska

27. 9. 2021  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Lektorský program ve stálé expozici Příroda Táborska pro I. a II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Místo konání: Blatské muzeum v Soběslavi –  Rožmberský dům (Petra Voka 152)

Lektoři: Mgr. Kateřina Nimrichtrová a Mgr. Miroslav Bažant

Anotace: Savce všichni jistě známe, ale víte třeba, kolik druhů netopýrů se vyskytuje na Táborsku? Čím se liší norek od tchoře? Jaký je rozdíl mezi daňkem a jelenem?  Která zvířata na Táborsku jsou ohrožená, která jsou chráněná a která již vymizela?

Aktivizační program pro mladší žáky ZŠ nabízí záživnou sondu do učiva tematického okruhu Rozmanitost přírody vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci objevují vybrané řády savců a do nich zařazují jednotlivé druhy zvířat, určují jejich přirozené prostředí, hledají podobnost jednotlivých druhů a k nim i další informace. Zamýšlí se nad důležitostí ochrany přírody.

Aktivizační program pro starší žáky ZŠ nabízí záživnou sondu do učiva vzdělávacího oboru Přírodopis (Biologie živočichů) vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci objevují vybrané řády a čeledi savců a do nich zařazují jednotlivé druhy zvířat, určují jejich přirozené prostředí, hledají podobnost jednotlivých druhů a k nim i další informace. Zamýšlí se nad svým odpovědným jednáním k přírodě, uvědomí si hodnotu biodiverzity pro zachování života na planetě.

Doba trvání: 90 – 120 min.

Vstupné: 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program ve stálé expozici rozšířené o nové preparáty savců nabízíme od dubna 2023 (pondělí – pátek), objednávky na telefonním čísle 734 570 334 (K. Nimrichtrová)