Lektorský program První světová válka

5. 9. 2018  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Lektorský program k výstavě Na frontě a v zázemí. Sto let od konce Velké války pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Místo konání: Blatské muzeum v Soběslavi – Rožmberský dům (Petra Voka 152)

Lektorka: Kateřina Nimrichtrová

Anotace: Seznámím se s historickým a společenským pozadím I. světové války, s jejími příčinami i dopadem na poválečné uspořádání Evropy. Rozliším obě válečné strany a jejich spojence. Na pozadí bojů odhalím činnost československého odboje (Československá národní rada + legie, Národní výbor československý), která po válce vyústila v osamostatnění naší země. Prostřednictvím exponátů a listinných pramenů si zkusím představit, jak se za I. světové války žilo lidem v našem regionu.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: I. světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh:  Jsme Evropané

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty

Doba trvání: 90 min.

Vstupné: 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme do konce října 2018 (včetně pondělí), objednávky na telef. čísle 734 570 334