Lektorský program Jak žili naši předkové II.

5. 9. 2018  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Lektorské programy

Lektorský program ke stálé expozici Život na Blatech a Kozácku pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Místo konání: Blatské muzeum v Soběslavi – Smrčkův dům (nám. Republiky 111)

Lektorky: Mgr. Kateřina Nimrichtrová a Mgr. Magda Martinková

Anotace: Podrobně nahlédnu do každodenního života na vesnici v blatském regionu. Pochopím, jaký význam pro naše předky měla světnice a stůl. Vysvětlím symbol holubice zavěšené nad stolem. Rozliším, co patřilo do koutnice, mísníku a do truhly. Zakreslím ozdobný prvek z nábytku typický pro soběslavského mistra truhláře. Pochopím, jak fungovala pec se sporákem, určím, kde se topilo a ohřívalo a kde se peklo. Vysvětlím, co znamenal samozásobitelský způsob života. Popíši těžbu rašeliny a její jednotlivé kroky. Vysvětlím pojmy typu výminkáři či selské baroko. Pochopím, jak se žilo na statku. Uvědomím si, jak významným projevem kultury byl lidový kroj. Rozvinu svou úctu ke krajině.

Vzdělávací oblast: Občanská výchova, Výchova k občanství

Tematický okruh: Člověk ve společnosti

Učivo:

Naše obec, region, kraj – místní tradice

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi

Metody práce: dialog, diskuse, vyprávění, výklad, individuální i skupinová práce, projekce, ukázky

Doba trvání: 90 min.

Vstupné: 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme vždy od září do října a od dubna do června (pondělí – pátek), objednávky na telefonním čísle 734 570 334 (K. Nimrichtrová)