Kniha Lidová architektura v jižních Čechách

21. 7. 2021  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Publikace

V pondělí 19. 7. 2021 byla ve Smrčkově domě slavnostně pokřtěna kniha Lidová architektura v jižních Čechách, která je přepracovaným a doplněným vydáním slavného titulu z 80. let.

Stalo se tak za účasti celého autorského kolektivu, který tvoří Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. (mj. nositel Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos české památkové péči), Ing. arch. Karel Kuča (mj. autor knižní řady Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku), Ing. arch. Jan Pešta (autor knižní řady Encyklopedie českých vesnic), Roman Tykal (předseda Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti) a Mgr. Ivan Náprstek (pracovník Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje). Knihu vydala Společnost pro obnovu vesnice a malého města, jíž na akci zastupovali její president Ing. arch. Jiří Syrový a sekretář (též grafička knihy) Ing. arch. Zuzana Syrová. Křtu se ujali pánové Pavel Hroch (náměstek hejtmana Jihočeského kraje a starosta obce Kovářov – Vesnice roku 2004) a písecký památkář Jiří Hladký, o projektu nové edice knihy promluvil Mgr. Patrik Červák (vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje). Role moderátorů se zhostili RNDr. Daniel Abazid a PhDr. Ivan Minář, Ph.D., o hudební doprovod se postarali PhDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. (bezklapkový klarinet – chalumeau) Ing. Vojtěch Trubač (soběslavské tříbordunové mollové dudy).

Kniha je v prodeji na pokladnách a v knihovně muzea (Jana Líkařová, tel. 778 495 157, likarova@husitskemuzeum.cz) za zvýhodněnou cenu 870 Kč.

pozvánka na křest knihy