Kniha Savci Táborska

7. 10. 2021  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: O přírodě Táborska, Publikace

K výstavě Savci Táborska, konané v letech 2021  a 2022 v Rožmberském domě v Soběslavi, jsme vydali stejnojmennou knihu RNDr. Miloše Anděry, CSc. a RNDr. Petra Zbytovského. Jde o fotografický atlas všech savců našeho regionu s texty o biologii a areálech jednotlivých druhů a s mapkami jejich rozšíření na území okresu Tábor.

Zároveň představuje první svazek nově založené edice Průvodce přírodou Táborska, jejíž tituly by měly přinášet souhrnné informace o výskytu vybraných skupin organismů nebo biotě nejcennějších lokalit regionu a stát se tak pomocníkem milovníků přírody při jejich studiu i toulkách krajinou.

Výstava společně s doprovodným kritickým katalogem vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury prostřednictvím institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (IP DKRVO) Husitské muzeum v Táboře.

Kniha je v prodeji na pokladnách a v knihovně Blatského muzea v Soběslavi (Jana Líkařová, tel. 778 495 157, likarova@husitskemuzeum.cz), v muzejním obchodě Husitského muzea v Táboře i ve vybraných knihkupectvích (Antikvariát Bastion Tábor, Jednota Tábor, Kanzelsberger Tábor a Soběslav) za cenu 220 Kč.

Text: Miloš Anděra, Petr Zbytovský
Předmluva: Daniel Abazid
Fotografie: Miloš Anděra a kol.
Mapy rozšíření druhů: Miloš Anděra, Petr Zbytovský
Mapa přírodních poměrů Táborska: Vladimír Hans
Grafy: Miloš Anděra
Překlady souhrnu: Silke Klein, Eva Vybíralová
Redakce: Daniel Abazid
Grafická úprava, sazba a návrh obálky: Milan Hladký
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Vydalo Husitské muzeum v Táboře za podpory Ministerstva kultury, 2021
ISBN 978-80-87516-66-9
Prodejní cena: 220 Kč