Historie povodní na Třeboňsku

13. 2. 2019  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Ve středu 13. 2. od 17 hodin v Rožmberském domě promluví v rámci historicko-vlastivědného přednáškového cyklu „Staré i nové zvěsti“ jindřichohradecký historik a archivář PhDr. Pavel Matlas, Ph.D. na téma povodní. Připomene, že 20. století bylo v jižních Čechách z hydrologického pohledu výjimečné. Velké vody se zdejším řekám vyhýbaly a místní obyvatelé tak zapomněli, že povodně bývaly skutečně pravidelnou součástí života jejich předků po celá staletí. Přednáška, kterou iniciovaly první, leč jak se později ukázalo zdaleka ne poslední, novodobé povodně na Třeboňsku v roce 2002, představí tento přírodní fenomén v delším časovém horizontu od poloviny 16. století. Na základě jedinečných jihočeských archivních pramenů zároveň podrobně ukáže, jak tyto přirozené děje vnímaly a jak se s nimi houževnatě, ale zároveň v pokoře, vyrovnávaly předešlé generace. Mluvené slovo bude doprovázeno ilustracemi z dobových map a plánu třeboňské  rybniční soustavy.