Cyklus exkurzí „Přírodou krok za krokem“ – 17. ročník (2019)

25. 4. 2019  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Přijměte pozvání na výpravy do přírody Táborska a sousedních regionů pod vedením zkušených přírodovědců! Koordinátorem cyklu je Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí (pobočka Husitského muzea v Táboře), na organizaci jednotlivých exkurzí se podílí i naši partneři, jimiž jsou v letošním roce základní organizace Českého svazu ochránců přírody ze Sezimova Ústí, Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Správa Chýnovské jeskyně, Městská knihovna Chýnov a Městské muzeum Týnec nad Sázavou.

Přehled exkurzí:

sobota 27. 4.
Vítání ptačího zpěvu v Poříčí nad Sázavou
vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, soutěž pro děti
vedoucí: Josef Jirásek (Poříčí n. S.), Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Poříčí nad Sázavou, základní škola, 8:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 28. 4.
Vítání ptačího zpěvu v Milevsku
vycházka podél Milevského potoka spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Mgr. Vlasta Machartová (ZO ČSOP Milevsko), Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Milevsko, parkoviště u parku Bažantnice, 8:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

středa 1. 5. (státní svátek)
Vítání ptačího zpěvu v Chýnově
vycházka do okolí spojená s pozorováním a poslechem ptáků
vedoucí: Ing. Michael Strnad (Chýnov) 3
sraz: Chýnov, park před základní školou, 5:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

středa 1. 5. (státní svátek)
Vítání ptačího zpěvu v Jistebnici
vycházka do okolí spojená s pozorováním a poslechem ptáků
vedoucí: Ing. František Vališ, Ing. Josef Jahelka (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) a Karel Urbánek (Jistebnice) 2
sraz: Jistebnice, náměstí, 8:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 4. 5.
Vítání ptačího zpěvu v Táboře
vycházka do údolí Lužnice spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, soutěž pro děti
vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Ing. Stanislav Vyhnal (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Tábor – Klokoty, zastávka MHD Klokoty, 8:00 (možnost dopravy z autobusového nádraží spojem MHD č. 13 s odjezdem v 7:47)
délka trasy: 5 km
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 5. 5.
Vítání ptačího zpěvu v Plané nad Lužnicí
vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Ing. Stanislav Vyhnal, Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Planá n. L., sběrný dvůr v ulici V Hlinách, 8:00 (možnost dopravy z Tábora spojem MHD č. 13: Tábor, autobusové nádraží 7:46 – Planá n. L., Strkovská 8:10 a odtud 300 m pěšky po červeně a žlutě značené turistické cestě směrem k nádraží)
délka trasy: 3 km
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 12. 5.
Za obojživelníky a jarními rostlinami na Dráchovské tůně
exkurze do přírodní rezervace Dráchovské tůně, která prošla revitalizací s cílem zajistit optimální podmínky pro život chráněných ryb, obojživelníků a plazů
vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) a RNDr. Daniel Abazid (Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L.) 1
sraz: Dráchov, most přes Lužnici, 9:30
délka trasy: 3 km
doporučujeme vzít si s sebou holínky a oběd

sobota 18. 5.
Vítání ptačího zpěvu v Pacově
vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, soutěž pro děti
vedoucí: Ing. Michal Kačer, Ing. Jiří Vitovský, a Ing. František Vališ (ZO ČSOP Sezimovo Ústí a Pacov) 2
sraz: Pacov, park Antonína Sovy, 8:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 2. 6.
Květena údolí Lužnice II.
vycházka zaříznutým údolím Lužnice mezi Příběnicemi a Stádleckým mostem s výskytem rostlin suťových lesů, skal, říčních kaňonů a hor
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid (Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L.)
sraz: Stádlecký most přes Lužnici (na silnici Stádlec – Malšice), parkoviště na levém břehu Lužnice, 9:00
délka trasy: 6 km do Příběnic (možnost občerstvení), zpět individuálně stejnou cestou

pátek 7. 6.
Vítání ptačího zpěvu v Nadějkově
vycházka do okolí spojená s pozorováním a poslechem ptáků
vedoucí: Ing. František Vališ a Ing. Josef Jahelka (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Nadějkov, náměstí, 16:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 20. 7.
Houby na hrázích rybníků Turovecké soustavy
exkurze kolem rybníků Nový Kravín a Starý Kravín do národní přírodní památky Luční – nejstaršího mykologického chráněného území v ČR
doprovodná akce k výstavě Houby na hrázích jihočeských rybníků v Blatském muzeu v Soběslavi
vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor) 1
sraz: Sezimovo Ústí II, zastávka MHD Kovosvit, 9:00 (možnost dopravy z Tábora spojem MHD č. 17 s odjezdem v 8:45 z autobusového nádraží)
délka trasy: 7 km do NPP Luční, zpět individuálně stejnou cestou nebo přes hájovnu Nechyba či Kozí hrádek (možnost občerstvení)

sobota 24. 8.
Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou
pozorování kolonie netopýra velkého v hradní věži, přednáška s promítáním, vycházka k řece a sledování netopýrů ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, doprovodný program pro děti
vedoucí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., Mgr. Eva Cepáková, Ph.D. a RNDr. Lenka Barčiová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů) 4
sraz: Týnec nad Sázavou (10 km SZ od Benešova), hrad, 19:00
doporučujeme vzít si s sebou baterku

Mezinárodní noc netopýrů v Chýnovské jeskyni
pozorování netopýrů národní přírodní památky Chýnovská jeskyně
vedoucí: RNDr. Vladimír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha) 5
sraz: Chýnovská jeskyně (5 km SV od Chýnova), vstup u parkoviště, 19:00

neděle 22. 9.
Jalbloně a hrušně v Ratibořských Horách a Vřescích
vycházka za tradičními odrůdami ovocných stromů
vedoucí: Ing. Zdeněk Buzek (Tábor) 1
sraz: Vřesce, autobusová zastávka, 9:00
doporučujeme vzít si s sebou oběd

sobota 5. 10.
Ptačí festival v Sezimově Ústí
podzimní vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Václav Gabriel (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Sezimovo Ústí II. – Školní náměstí, 9:00
délka trasy: 2 km
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 6. 10.
Ptačí festival v Táboře
podzimní vycházka do okolí Náchoda spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Tábor – Náchod, zastávka MHD Náchod, 9:00 (možnost dopravy z autobusového nádraží spojem MHD č. 21 s odjezdem v 8:54)
délka trasy: 4 km
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 12. 10.
Houby na hrázích rybníků Nadějské soustavy
exkurze kolem rybníků Naděje, Víra, Láska a Rod v CHKO Třeboňsko
doprovodná akce k výstavě Houby na hrázích jihočeských rybníků v Blatském muzeu v Soběslavi
vedoucí: Pavel Špinar (Tábor) 1
sraz: Frahelž, železniční zastávka, 9:50 (možnost dopravy vlakem: rychlíkem Tábor 9:03 – Soběslav 9:19 – Veselí n. L. 9:24 a dále osobním vlakem Veselí n. L. 9:38 – Frahelž 9:46)
délka trasy: cca 7 km (vlak zpět odjíždí 14:12, příp. 16:12)
doporučujeme vzít si s sebou oběd

Koordinátor cyklu exkurzí Přírodou krok za krokem:
RNDr. Daniel Abazid – Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L. (pobočka Husitského muzea v Táboře), tel. 734 570 330, abazid@husitskemuzeum.cz (exkurze označené 1)

Spolupracující partneři:
Ing. Josef Jahelka – 21/12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí, tel. 723 432 988 (exkurze označené 2)
Ing. Michael Strnad – Česká společnost ornitologická a Městská knihovna Chýnov, tel. 603 168 356 (exkurze označená 3)
Mgr. Eva Cepáková, Ph.D. – Česká společnost pro ochranu netopýrů, tel. 732 615 295 (exkurze označená 4)
Magdalena Timplová – Městské muzeum Týnec nad Sázavou, tel. 775 217 230 (exkurze označená 4)
Ing. Karel Drbal a František Krejča – Správa Chýnovské jeskyně, tel. 381 299 034 (exkurze označená 5)

Těšíme se s Vámi na viděnou v přírodě!
Na všechny exkurze je vstup zdarma.