Cyklus exkurzí „Přírodou krok za krokem“ – 16. ročník (2018)

29. 4. 2018  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

I v letošním roce Vás zveme na výpravy do přírody Táborska a sousedních regionu. Koordinátorem cyklu je Blatské muzeum v Sobeslavi a Veselí nad Lužnicí, na organizaci jednotlivých exkurzí se podílí i naši partneři, jimiž jsou v letošním roce základní organizace Českého svazu ochránců přírody ze Sezimova Ústí, Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice, Správa Chýnovské jeskyně, Městská knihovna Chýnov a Městské muzeum Týnec nad Sázavou.

Program exkurzí:

sobota 28. 4.
Za obojživelníky na Dráchovské tůně
exkurze do přírodní rezervace Dráchovské tůně, která prochází 2. fází revitalizace
s cílem zajistit optimální podmínky pro zdejší život chráněné ryby piskoře pruhovaného
a řady druhů obojživelníků a plazů
vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 1
sraz: Dráchov, most pres Lužnici, 9:30

sobota 28. 4.
Vítání ptačího zpěvu v Poříčí nad Sázavou
vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, soutěž pro děti
vedoucí: Josef Jirásek (Poříčí n. S.), Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Poříčí nad Sázavou, základní škola, 8:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 29. 4.
Vítání ptačího zpěvu v Milevsku
vycházka podél Milevského potoka spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Mgr. Vlasta Machartová (ZO ČSOP Milevsko), Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Milevsko, parkoviště u parku Bažantnice, 8:00
doporučujeme vzít si s sebou
dalekohled

úterý 1. 5. (státní svátek)
Vítání ptačího zpěvu v Chýnově
vycházka do okolí spojená s pozorováním a poslechem ptáků
vedoucí: Ing. Michael Strnad (Chýnov) 3
sraz: Chýnov, park před základní školou, 5:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

úterý 1. 5. (státní svátek)
Vítání ptačího zpěvu v Jistebnici
vycházka do okolí spojená s pozorováním a poslechem ptáků
vedoucí: Ing. František Vališ, Ing. Josef Jahelka (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) a Karel Urbánek (Jistebnice) 2
sraz: Jistebnice, náměstí, 8:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 5. 5.
Vítání ptačího zpěvu v Táboře
vycházka do údolí Lužnice spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, soutěž pro děti
vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Ing. Stanislav Vyhnal (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Tábor – Klokoty, zastávka MHD Klokoty, 8:00 (možnost dopravy z autobusového nádraží spojem MHD č. 13 s odjezdem v 7:47)
délka trasy: cca 5 km
doporučujeme vzít si s sebou
dalekohled

neděle 6. 5.
Vítání ptačího zpěvu v Plané nad Lužnicí
vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Ing. Stanislav Vyhnal, Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Planá n. L., sběrný dvůr v ulici V Hlinách, 8:00 (možnost dopravy z Tábora spojem MHD č. 13: Tábor, autobusové nádraží 7:46 – Planá n. L., Strkovská 8:10 a odtud 300 m pěšky po červeně a žlutě značené turistické cestě směrem k  nádraží)
délka trasy: cca 3 km
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

sobota 12. 5.
Vítání ptačího zpěvu v Pacově
vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, soutěž pro děti
vedoucí: Ing. Michal Kačer, Ing. Jiří Vitovský, a Ing. František Vališ (ZO ČSOP Sezimovo Ústí a Pacov) 2
sraz: Pacov, park Antonína Sovy, 8:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 27. 5.
Květena údolí Lužnice
vycházka do zaříznutého údolí Lužnice mezi Táborem a zříceninou hradu Příběnice s výskytem rostlin suťových lesů, skal, říčních kaňonů a hor
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid (Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L.) 1
sraz: Tábor, restaurace Harrachovka (možnost dojet na místo autem anebo přijít cca 3 km po silničce či po červeně značené turistické cestě od Švehlova mostu), 9:30
délka trasy: cca 7 km do Příběnic (možnost občerstvení), dále cca 5 km do Malšic (odtud odjezd do Tábora vlakem v 16:32 nebo autobusem v 16:51)                                                             

neděle 3. 6.
Za břehulemi do Veselské pískovny
exkurze do přírodovědně zajímavé pískovny, která je důležitým hnízdištěm břehulí na Táborsku, představení dalších mokřadních a pískomilných organismů, které pískovnu obývají
vedoucí: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D. a RNDr. Jiří Řehounek (Calla – Sdružení pro záchranu prostředí) 6
sraz: odbočka k pískovnám vedoucí ze silnice Veselí nad Lužnicí – Lomnice nad Lužnicí v úseku mezi Horusicemi a Vlkovem, 10:30

pátek 8. 6.
Vítání ptačího zpěvu v Nadějkově
vycházka do okolí spojená s pozorováním a poslechem ptáků
vedoucí: Ing. František Vališ a Ing. Josef Jahelka (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Nadějkov, náměstí, 16:00
doporučujeme vzít si s sebou dalekohled

neděle 24. 6.
Třešně a višně v okolí Ratibořských Hor
vycházka za tradičními odrůdami ovocných stromů z Ratibořských Hor k tvrzi Polánka a na vrch Homole
vedoucí: Ing. Zdeněk Buzek (Tábor) 1sraz: Ratibořské Hory, náměstí, 9:00
délka trasy (obě cesty): cca 8 km
doporučujeme vzít si s sebou oběd

neděle 29. 7.
Houby národní přírodní památky Luční a hrází okolních rybníků
exkurze po hrázích rybníků Jezero a Starý Kravín do NPP Luční – nejstaršího mykologického chráněného území v ČR, vyhlášeného před 30 lety (1988)
vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor) 1
sraz: Kozí hrádek, bufet (možnost dojet na místo autem z Tábora – Měšic anebo přijít cca 3 km po červeně značené turistické cestě ze Sezimova Ústí II.), 9:00
délka trasy (obě cesty): cca 7 km
doporučujeme vzít si s sebou oběd, možnost občerstvení u Kozího hrádku

sobota 25. 8.
Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou
pozorování kolonie netopýra velkého v hradní věži, přednáška s promítáním, vycházka k řece a sledování netopýrů ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, doprovodný program pro děti
vedoucí: Mgr. Eva Cepáková, Ph.D. a RNDr. Lenka Barčiová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů) 4
sraz: Týnec nad Sázavou (10 km SZ od Benešova), hrad, 19:00
doporučujeme vzít si s sebou baterku

pátek 14. 9.
Mezinárodní noc netopýrů v Chýnovské jeskyni
pozorování netopýrů národní přírodní památky Chýnovská jeskyně
vedoucí: RNDr. Vladimír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha) 5
sraz: Chýnovská jeskyně (cca 5 km SV od Chýnova – možnost dojet na místo autem), 19:00

sobota 6. 10.
Ptačí festival v Sezimově Ústí
podzimní vycházka do okolí spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Václav Gabriel (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Sezimovo Ústí II. – Školní náměstí, 9:00
délka trasy: cca 2 km
doporučujeme vzít si s sebou
dalekohled

neděle 7. 10.
Ptačí festival v Táboře
podzimní vycházka do okolí Náchoda spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků
vedoucí: Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 2
sraz: Tábor – Náchod, zastávka MHD Náchod, 9:00 (možnost dopravy z autobusového nádraží spojem MHD č. 21 s odjezdem v 8:54)
délka trasy: cca 4 km
doporučujeme vzít si s sebou
dalekohled

neděle 7. 10.
Houby přírodního parku Kukle
procházka za běžnými i vzácnějšími druhy podzimních hub
vedoucí: Pavel Špinar (Tábor) 1
sraz: Dobřejice, hájovna Obora (cca 3 km Z od Malšic – možnost dojet na místo autem anebo přijít cca 4 km po žlutě značené turistické cestě), 10:00
délka trasy: cca 4 km
doporučujeme vzít si s sebou oběd    

Koordinátor cyklu exkurzí Přírodou krok za krokem:
RNDr. Daniel Abazid – Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L. (pobočka Husitského muzea v Táboře), tel. 734 570 330, abazid@husitskemuzeum.cz (exkurze označené 1)

Spolupracující partneři:
Ing. Josef Jahelka – 21/12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí, tel. 723 432 988 (exkurze označené 2)
Ing. Michael Strnad – Česká společnost ornitologická a Městská knihovna Chýnov, tel. 603 168 356 (exkurze označená 3)
Mgr. Eva Cepáková, Ph.D. – Česká společnost pro ochranu netopýrů, tel. 732 615 295 (exkurze označená 4)
Magdalena Timplová – Městské muzeum Týnec nad Sázavou, tel. 775 217 230 (exkurze označená 4)
Ing. Karel Drbal a František Krejča – Správa Chýnovské jeskyně, tel. 381 299 034 (exkurze označená 5)
RNDr. Jiří Řehounek – Calla – Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice, tel. 605 066 898 (exkurze označená 6)

Těšíme se s Vámi na viděnou v přírodě!
Na všechny exkurze je vstup zdarma.