Listopad v Blatském muzeu

14. 10. 2016  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Archív

Expoziční a výstavní sály sice zůstávají zavřené, rádi Vás ale přivítáme na našich akcích:

RYBNÍKY – PERLY V NAŠÍ KRAJINĚ

Ve veselském Weisově domě bude v pátek 4. 11. od 17 hodin vyprávět Mgr. Ladislav Jandáček o našich nejhlubších, největších a nejkrásnějších rybnících. Dozvíte se řadu zajímavostí o Jakubovi Krčínovi, Štěpánkovi Netolickém i Ruthardovi z Malešova. Prostřednictvím obrázků se projdeme kolem Zlaté stoky, ve své době nejdelšího umělého kanálu na světě. A nahlédneme do života těch, kteří rybníky stavěli, hlídali a lovili, tedy rybníkářů, pacholků baštýřů a porybných.

 

HISTORICKÉ DUDY – NÁSTROJ KRÁLŮ I ŽEBRÁKŮ

Sedmý ročník cyklu „Staré i nové zvěsti“ začíná v soběslavském Rožmberském domě netradičně v pondělí 7. 11. v 17 hodin večerem na pomezí přednášky a koncertu. Mgr. Miloslav Vaváček, v regionu známý především jako umělecký vedoucí táborského souboru historické hudby Dei Gratia, nás seznámí s 5000 let trvající historií vývoje dud a těšit se můžeme také na živé ukázky hry na nástroje rekonstruované podle dobových materiálů. Předlohy nástrojů pro raný středověk pochází ze záznamů v dobových kronikách, ranou gotiku prezentuje španělský královský rukopis Cantigas de Santa Maria a sochařské výzdoby průčelí paláce vévodů ze Champagne v Reims. Vrcholnou gotiku zastupují dudy zachycené na freskách z hradu Karlštejn a z kaple sv. Kateřiny v Kouřimi. Renesanci ztvárňují nástroje vyrobené podle rytiny Albrechta Dürera, malby Pietera Brueghela, fresky „Tanec Smrti“ v Bernu a též sochy ze Zpívající fontány na Pražském hradě. Manýrismus a baroko prezentují nástroje na obrazech slavných vlámských malířů anebo dudy rekonstruované podle nálezu z vraku lodi potopené v 17. století severně od Německa. Vaváčkův projekt „Historické dudy, nástroj králů i žebráků“ má oficiální záštitu Národního památkového ústavu, nenechte si proto jeho prezentaci ujít!

 

PODKARPATSKÁ RUS V ZIMĚ

Přednáškový cyklus „Od Tábora až na konec světa“ pokračuje ve středu 16. 11. v 17 hodin v Rožmberském domě povídáním cestovatele Rosti Gregora z Nítovic u Kardašovy Řečice, který střídavě pěšky a na kole putuje po Karpatech a Balkánu. Cestuje v minimalistickém „free“ stylu, přespává mezi domorodci nebo pod širákem, což přináší často nečekané zážitky. Na přednášce poradí, jak putovat v zimě na kole a nezmrznout, uvidíme vánoční východ slunce z karpatských vrcholů, dozvíme se o pohostinnosti tamních obyvatel a také o pravoslavných i řeckokatolických Vánocích.

 

KURZ PALIČKOVÁNÍ A ŠITÉ KRAJKY

Již od října probíhají vždy v úterý od 18 hodin v Rožmberském domě pravidelná podvečerní setkávání s paličkami a jehlou. Kurz paličkování a šité krajky vede učitelka textilních uměleckých řemesel Lenka Jelínková. Máte-li zájem, přijďte se podívat a připojit! Bližší informace podají Lenka Jelínková nebo Jana Líkařová (tel. 381 523 421, 778 495 157).

 

ZA HOUBAMI NA BLATA

Letošní 14. ročník exkurzního cyklu „Přírodou krok za krokem“ zakončíme podzimní vycházkou s mykologem Pavlem Špinarem za houbami rostoucími na rašeliništi Borkovická blata i v okolních lesích. Exkurze se koná v sobotu 5. 11., sraz je na parkovišti na začátku naučné stezky v 10 hodin.

 

Do muzea i do přírody Vás srdečně zvou

RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček