Pamětní síň Karla Weise

Pamětní síň Karla Weise 1V přízemí Weisova domu je kromě výstavních prostor umístěna Pamětní síň Karla Weise (1862–1944), která nabízí seznámení s životními osudy a dílem tohoto hudebního skladatele a významného sběratele jihočeských lidových písní.