Soběslav – město pětilisté růže

  Soběslav - město pětilisté růže 2_mTématem stálé expozice otevřené v roce 2014 je více než čtyři staletí trvající rožmberské období dějin města i zdejší „druhý život“ Rožmberků. Mezi exponáty dominuje unikátní gotická skříň (městská pokladnice) snesená v roce 2013 z věže kostela sv. Petra a Pavla a po restaurování osazená původními dekorativními prvky z muzejních sbírek. Dalšími skvosty umělecko-historicky zaměřené expozice jsou gotické i raně barokní obrazy a plastiky ze soběslavských kostelů založených rožmberskými vladaři a z kostela sv. Marka. Ten nechal postavit místní primas Zachariáš Marek Markovský až po smrti Petra Voka, přesto však s rožmberskými symboly. Markovský tak zahájil druhý život Rožmberků ve městě, na němž se později podílela schwarzenbergská vrchnost (obraz Petra Voka jako doplněk portrétů Adama Františka a Eleonory Amálie z roku 1730) i městské obyvatelstvo (Zpěvácký spolek Petr Vok založený roku 1862) a který pokračuje až do současnosti (Rožmberské slavnosti, zvon Petr Vok atd.). sobeslav-mesto-petiliste-ruze-1Historii města v době rožmberské vlády dokládají také archeologické nálezy z průzkumů prováděných v prostoru soběslavského hradu a náměstí. Tehdejší Soběslav sevřenou hradbami, vodním příkopem a Černovickým potokem zobrazuje model (170 x 170 cm), který vznikl na objednávku města a expozici obohatil během roku 2015.

Expozice je umístěna ve dvou sálech 1. patra Rožmberského domu a v přilehlém prostoru nad schodištěm, které je osazeno souborem obrazů sobeslav-mesto-petiliste-ruze-3ze soběslavských dějin od malíře Josefa Šimáka vytvořeným pro Výstavu jižních Čech konanou v Soběslavi v roce 1950. Pro dětské návštěvníky je připraven pracovní list a také rožmberská růže ve formě dřevěného puzzle. Celý objekt je bezbariérový.

sobeslav-mesto-petiliste-ruze-4