Služby pro badatele

Badatelům jsou k dispozici sbírkové fondy Blatského muzea, popsané v kapitole O muzeu – Sbírky. V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, jednotlivé kurátory.