Knihovna

Sídlo:

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí (pobočka Husitského muzea v Táboře)
Petra Voka 152
392 01 Soběslav

 

Otevírací doba pro badatele:

po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

ON LINE katalog TRITIUS:

Sigla: TAE801

Evid. č. MK ČR: 5852/2004

Kontakt:

Mgr. Monika Vlasáková
(vedoucí, historické knihovní fondy)

mobil: 778 495 152

Jana Líkařová
(novodobé knihovní fondy)

mobil: 778 495 15, tel.: 381 523 421

 

On-line katalogy zatím neobsahují celý knihovní fond, jen zkatalogizovanou část. Knihovna Husitského muzea v Táboře eviduje v databázi asi 2/3 svého knihovního fondu (včetně veškerých přírůstků od roku 2001), knihovna Blatského muzea má zkatalogizována především periodika a průběžně pracuje na regionálním fondu. V případě neúspěchu ve vyhledávání zašlete dotaz našim knihovnicím.

Knihovna Blatského muzea je jednou ze dvou odborných knihoven Husitského muzea v Táboře. Byla založena roku 1898, tj. již v roce otevření soběslavského městského muzea. Spolu s ním prodělala poměrně složitý vývoj, jehož výsledkem je dnešní fond, který zahrnuje i část knihovny někdejšího učitelského ústavu v Soběslavi a část knihovny bývalého městského muzea ve Veselí nad Lužnicí. Roku 2012 byly do Knihovny BM převedeny staré tisky a historické rukopisy z táborské knihovny HM, čímž došlo ke kompletizaci historických knihovních fondů celé instituce.

Základní oborové zaměření:

Novodobé knihovní fondy – regionální literatura o Táborsku (ze všech oborů), přírodní vědy (botanika, zoologie, geologie, ochrana přírody), etnografie, užité umění a řemesla, starší společenskovědní literatura, encyklopedie a českomoravská regionalistika

Historické knihovní fondy – rukopisy, prvotisky, staré tisky, knihy z 19. století a knihovna J. D. Arbeitera (v případě prvotisků, starých tisků a historických rukopisů jde o jejich kompletní fond celého Husitského muzea v Táboře)

Celkový počet svazků: cca 22 tis. svazků, cca 900 titulů periodik, z toho 34 titulů aktuálně odebíraných

Výpůjčky: prezenčně