Příroda Táborska

Příroda Táborska 1__Stálá expozice Příroda Táborska umístěná v šesti sálech 1. patra Rožmberského domu je v současnosti největší svého druhu v jižních Čechách. Návštěvníky seznamuje s faunou a flórou jednotlivých ekosystémů, vyskytujících se na území okresu Tábor (a povětšinou i jinde v pahorkatinných oblastech Čech). Jedná se o různé typy lesů, louky a pole, skály, výslunné stráně a písčiny, okolí lidských sídel i vodní a mokřadní biotopy včetně známé rašeliništní lokality Borkovická blata. Všechny jsou představeny prostřednictvím dermoplastických preparátů obratlovců, exemplářů hmyzu (včetně unikátních diorámat znázorňujících život vybraných druhů), herbářových položek rostlin, modelů hub a fotografií. Nechybí ani zvířata již vyhynulá – rys, kočka divoká a především medvěd, který je nejatraktivnějším exponátem. Pozornost je věnována také geologickým poměrům oblasti, veřejnosti zpřístupněné Chýnovské jeskyni, dalším zvláště chráněným územím a tradici přírodovědného bádání v regionu.

Stálá expozice byla otevřena v roce 1985 a zčásti reinstalována roku 1999. V letech 2012–2014 prošla technickou obnovou. Celý objekt je od té doby bezbariérový.