Kontakty

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

pobočka a odborná pracoviště Husitského muzea v Táboře

Petra Voka 152 (Rožmberský dům), 392 01  Soběslav

tel. 381 523 421

pracoviště:

 • Smrčkův dům Soběslav – nám. Republiky 107, 392 01  Soběslav, tel. 381 524 853
 • Weisův dům Veselí n. Lužnicí: nám. T. G. Masaryka 111, 391 81  Veselí nad Lužnicí,
  tel. 381 583 376
zástupce ředitele pro sbírkotvornou činnost, vedoucí Blatského muzea, kurátor přírodovědných sbírek – botanik RNDr. Daniel Abazid
Rožmberský dům

tel.: 381 523 421
mobil: 734 570 330
kurátor přírodovědných sbírek – zoolog RNDr. Petr Zbytovský
Rožmberský dům

tel.: 381 523 421
mobil: 778 495 168
kurátorka etnografických sbírek – etnoložka PhDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
(t. č. na mateřské dovolené)
Smrčkův dům

tel.: 381 524 853
mobil: 778 495 169
kurátor historických sbírek – kulturní historik Mgr. Petr Šťovíček Weisův dům

tel.: 381 583 376
mobil: 734 232 159
vedoucí referátu provozu BM Vít Vlasák**) Rožmberský dům

tel.: 381 523 421
mobil: 734 570 331
vedoucí knihoven HM, kurátorka historických knihovních fondů Mgr. Monika Vlasáková*) Rožmberský dům

mobil: 778 495 152
restaurátor nábytku, konzervátor Martin Kovář**) Smrčkův dům

tel.: 381 524 853
mobil: 778 495 154
knihovnice, účetní, pokladní Jana Líkařová Rožmberský dům

tel.: 381 523 421
mobil: 778 495 157
pokladní, dokumentátorka, lektorka kurzů paličkování Lenka Jelínková
Rožmberský dům
tel.: 381 523 421
mobil: 778 468 317
domovník v Soběslavi Miroslav Kopic**)
Rožmberský a Smrčkův dům
domovník ve Veselí nad Lužnicí Karel Mráz**) Weisův dům
tel.: 381 583 376

*) vedoucí referátu knihoven v rámci Úseku ředitele HM
**) pracovníci referátu provozu BM v rámci Provozního odd. HM

Husitské muzeum v Táboře

DSC_6425náměstí Mikuláše z Husi 44
CZ – 390 01  Tábor

 • telefon (ústředna): +420 381 252 242, +420 381 251 884
 • e-mail: tabor [at] husitskemuzeum [dot] cz
 • ID datové schránky: 6xt5674
 • IČO: 00072486
 • DIČ: CZ00072486
 • CES: MTA/002-05-07/154002
Bankovní spojení:

 • ČNB Praha: 1339081/0710
  IBAN: CZ91 0710 0000 0000 0133 9081 | BIC (SWIFT): CNBACZPP
 • ČSOB Tábor: 247305527/0300
  IBAN: CZ56 0300 0000 0002 4730 5527 | BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Objednávky prohlídek:

expozice Husité, Středověké podzemí, gotický sál
Stará táborská radnice
tel.: 774 059 263, 381 254 286
Stara_radnice
expozice Život a práce středověké společnosti, vyhlídková věž Kotnov Bechyňská brána, věž Kotnov
tel.: 381 252 788 (květen – září)
 Bechyňská brána
Památník dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky Památník dr. E. Beneše
tř. Dr. E. Beneše 1138
Sezimovo Ústí
tel.: 381 261 674 (květen – září)
 Památník E. Beneše a husitská stráž

Vedení muzea

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

ředitel, kurátor historických sbírek, církevní historik, husitolog

 | tel.: 381 251 884 (operator) | mobil: 605 253 352

RNDr. Daniel Abazid

zástupce ředitele pro sbírkotvornou činnost, vedoucí Blatského muzea, kurátor přírodovědných sbírek, botanik

 | tel.: 381 523 421 | mobil: 734 570 330

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

zástupce ředitele pro vědeckou činnost, vedoucí Historického oddělení, kurátor historických sbírek, historik starších dějin, vedoucí redaktor časopisu Husitský Tábor

 | mobil: 739 468 408

Úsek ředitele

ředitel, kurátor historických sbírek (církevní historik, husitolog) Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

tel.: 381 251 884 (operator)
mobil: 605 253 352
asistentka, propagační referentka, pokladní Bc. Kateřina Mikulandová
(Bc. Pavla Pražáková od prosince 2016 na mateřské dovolené)

mobil: 734 570 332
interní auditorka Ing. Irena Řežábková
správce CES Božena Pražáková
mobil: 778 495 161
dokumentátor – fotograf Zdeněk Prchlík mobil: 731 560 579
administrátorka veřejných zakázek a nákupů, registr smluv Ing. Lenka Čechtická

mobil: 778 773 568
vedoucí knihoven HM Mgr. Monika Vlasáková
mobil: 778 495 152
knihovnice Tábor Jindřiška Vacková
mobil: 778 495 164
knihovnice Soběslav Jana Líkařová Rožmberský dům Soběslav

tel.: 381 523 421
mobil: 778 495 157
dokumentátorka Tereza Šimáková
mobil: 734 570 333
sezónně Památník dr. E. Beneše, tel.: 381 261 674

Historické oddělení (HO)

zástupce ředitele pro vědeckou činnost, vedoucí HO, kurátor historických sbírek – historik starších dějin PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.
mobil: 739 468 408
kurátorka, kulturní historička Mgr. Petra Fetrová
(t.č. na mateřské dovolené)

mobil: 778 495 153
knihovnice Jindřiška Vacková
mobil: 778 495 164
kurátorka, historička moderních dějin, Památník E. Beneše Mgr. Jitka Vandrovcová
mobil: 778 495 166
kurátorka, historička novějších dějin, projekt Dějiny Tábora Mgr. Lenka Vandrovcová

mobil: 778 495 165
kurátorka uměleckých sbírek,
historička umění
Mgr. Lenka Zajícová

mobil: 778 495 167

Archeologické oddělení (AO)

vedoucí AO, vedoucí kurátor archeologických sbírek, archeolog doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
mobil: 602 425 344
kurátor archeologických sbírek PhDr. Miloš Drda, CSc.
kurátor archeologických sbírek, archeolog, konzervátor kovů Mgr. František Janda
mobil: 731 560 597
dokumentátorka Petra Králová
mobil: 778 495 155
dokumentátorka, konzervátorka keramiky Alena Novotná  tel.: 381 251 884
dokumentátor – fotograf Zdeněk Prchlík mobil: 731 560 579
dokumentátorka, výstavářka, administrace smluv ZAV (záchranný archeol. výzkum) Bc. Jana Šichová
mobil: 778 495 162

Ekonomické oddělení (EO)

vedoucí EO, správce rozpočtu, personalistka Ing. Zdeňka Marešová
maresova
mobil: 778 495 156
účetní, referentka majetkové správy Jana Štědrá
mobil: 778 495 163

Provozní oddělení (PO)

vedoucí PO, technický pracovník, bezpečnostní referent Jiří Pražák
mobil: 733 341 359
údržbář, výstavář Petr Albrecht
tel.: 381 251 884 (operator)
konzervátor dřeva, výstavář Emanuele Nesa
tel.: 381 251 884 (operator)
restaurátor nábytku, konzervátor Soběslav Martin Kovář Smrčkův dům Soběslav

tel.: 381 524 853
mobil: 778 495 154
vedoucí referátu správy budov v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, výstavář Vít Vlasák Rožmberský dům Soběslav

tel.: 381 523 421
mobil: 734 570 331
domovník v Soběslavi Miroslav Kopic
Rožmberský a Smrčkův dům
domovník ve Veselí nad Lužnicí Karel Mráz Weisův dům Veselí n. Luž.
tel.: 381 583 376
mobil: 778 714 925

Oddělení programů a expozic (OPE)

vedoucí OPE, muzejní pedagog Kateřina Nimrichtrová

mobil: 734 570 334
prodej suvenýrů, průvodce, dokumentátorka Iva Brožová Stará radnice, Žižkovo nám. 1, Tábor
tel.: 381 254 286
mobil: 778 495 151
pokladní, průvodce (AJ),
dokumentátorka
Bc. Kateřina Mikulandová
mobil: 734 232 158
pokladní, průvodce (NJ),
dokumentátorka
Andrea Oudysová Stará radnice, Žižkovo nám. 1, Tábor
tel.: 381 254 286
mobil: 778 495 159
prodej suvenýrů, průvodce, lektor, propagace, redakce www Mgr. Ludmila Mikulová
tel.: 381 254 286
mobil: 776 015 257