Kontakty

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

pobočka a odborná pracoviště Husitského muzea v Táboře

Petra Voka 152, 392 01  Soběslav

pracoviště:

vedoucí Blatského muzea, zástupce ředitele Husitského muzea pro sbírkotvornou činnost, kurátor přírodovědných sbírek – botanik RNDr. Daniel Abazid

Rožmberský dům

abazid
mobil: 734 570 330

kurátor přírodovědných sbírek – zoolog RNDr. Petr Zbytovský

Rožmberský dům

zbytovsky
tel.: 381 523 421
mobil: 778 495 168

kurátorka etnografických sbírek – etnoložka PhDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
(t. č. 20% úvazek)

Smrčkův dům

cermakova
mobil: 778 495 169

kurátor historických sbírek – kulturní historik Mgr. Petr Šťovíček

Weisův dům

stovicek
tel.: 381 583 376
mobil: 734 232 159

knihovnice, pokladní Jana Líkařová

Rožmberský dům

likarova
tel.: 381 523 421
mobil: 778 495 157

pokladní, dokumentátorka, lektorka kurzů paličkování Lenka Jelínková Rožmberský dům
tel.: 381 523 421
mobil: 778 468 317
vedoucí knihoven HM, kurátorka historických knihovních fondů Mgr. Monika Vlasáková*) vlasakova
mobil: 778 495 152
vedoucí referátu provozu Blatského muzea Vít Vlasák**)

Rožmberský dům

vlasak
mobil: 734 570 331

restaurátor nábytku, konzervátor Martin Kovář**)

Smrčkův dům Soběslav

kovar
tel.: 381 524 853
mobil: 778 495 154

domovník v Soběslavi Miroslav Kopic**)
Rožmberský a Smrčkův dům
domovník ve Veselí nad Lužnicí Karel Mráz**) Weisův dům
tel.: 381 583 376

*) vedoucí referátu knihoven v rámci Úseku ředitele HM
**) pracovníci referátu provozu Blatského muzea v rámci Provozního oddělení HM

Husitské muzeum v Táboře

viz http://www.husitskemuzeum.cz/kontakty/