Noc v muzeu

9. noc v Blatském muzeum – „třicetiletá válka“

9. noc v Blatském muzeu je naplánována na pátek 16. 10. 2020 a dostala podtitul „třicetiletá válka“. Návštěvníky čeká prohlídka expozic Smrčkova domu, slavnostní otevření nové stálé expozice Soběslavský mincovní poklad a vystoupení členů spolku Císařský regiment – ukázky bojů, výzbroje a výstroje i ležení vojenského tábora s dobovou kuchyní. V nové expozici bude prezentován před 12 lety nalezený mincovní depot (1115 ks stříbrných mincí různých velikostí, hodnot a míst původu), uložený severně od tehdejšího města zřejmě roku 1620 v souvislosti s válečnými událostmi na počátku třicetileté války. Děti a hravé dospělé čekají nové…

více info

8. noc v Blatském muzeu – „houbařská“

C2a Leccinum aurantiacum -kremenac krvavy 003

8. muzejní noc proběhla v pátek 14. 6. od 16 do 22 hodin v Rožmberském domě. Byla spojena s otevřením výstavy Houby na hrázích jihočeských rybníků, proto jsme ji dali podtitul „houbařská“ a v tomto duchu byl připraven i doprovodný program. Dětem byly věnovány herní aktivity s tematikou hub a také loutkové představení Medvěd na houbách v podání místního souboru Drak’n’roses. Minimálně jedna „houbová“ písnička zazněla také v rámci koncertu soběslavské skupiny Kocouři. Kromě toho byly volně k vidění expozice Rožmberského domu a podobně jako při minulé muzejní noci jsme představili…

více info

7. noc v Blatském muzeu – „knihařská“

Bez kliky

7. muzejní noc proběhla v pátek 22. 6. 2018 od 16 do 22 hodin ve Smrčkově domě. Byla spojena s otevřením výstavy Nebeklíče od Landfrasů, proto jsme ji tentokrát dali podtitul „knihařská“. Doprovodný program tak byl zaměřen především na téma knihtisku a lidové kultury. Studio Bez Kliky k nám pro tuto příležitost přivezlo funkční repliku historického knižního lisu ze 17. století, na níž si návštěvníci mohli sami vyzkoušet práci tiskaře v době počátků knihtisku a vytvořit si vlastní výtisk listu některé z tehdejších knih. Nejen pro děti byla připravena dílnička, ve…

více info

6. noc v Blatském muzeu

05 DSC_0222 V. Ouroda

06 DSC_0213 M. Stecher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šestá noc v Blatském muzeu („národopisná“) konaná 23. 6. 2017 proběhla opět v Soběslavi, kde jsme po tříleté rekonstrukci slavnostně otevřeli Smrčkův dům s novou etnografickou expozicí „Život na Blatech a Kozácku“, tematickou dětskou hernou, dlouhodobou výstavou „Krajina Táborska ve výtvarném umění“ a sezónní výstavou fotografií Petra Mareše „Táborsko“. Stalo se…

více info

Noci v Blatském muzeu

Festival muzejních nocí probíhající každoročně na přelomu května a června po celé České republice se stal doslova fenoménem českých muzeí a galerií začátku 21. století. Blatské muzeum se k festivalu přidává od roku 2012, noc je pokaždé tematicky zaměřena a koná se ve vybraném muzejním objektu. První čtyři muzejní noci proběhly v soběslavských objektech a nesly podtituly „loutková“ (v souvislosti s výstavou Rodinná loutková divadla ve Smrčkově domě), „blatská“ (zaměřená na národopis a folklór regionu, Smrčkův dům), „rožmberská“ (s otevření stálé expozice Soběslav – město pětilisté růže v Rožmberském domě)…

více info